Kamerbrief reactie op motie over impact online platformen en algoritmen op de samenleving

Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) reageert op de motie van de Tweede Kamerleden Rajkowski en Dekker-Abdulaziz. Deze motie verzoekt het kabinet om zich op Europees niveau te committeren aan het verbieden van ontwrichtende aanbevelingsalgoritmes door bijvoorbeeld in de triloogonderhandelingen over de Al Act te pleiten voor maatregelen en afspraken die dit verbod realiseren.

Kamerbrief reactie op motie over impact online platformen en algoritmen op de samenleving