Antwoorden op Kamervragen schriftelijk overleg over onderzoek motie-Marijnissen c.s.

Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op schriftelijke vragen over de uitvoering van de motie van het lid Marijnissen c.s. De motie gaat over een voorstel hoe binnen overheidsinstellingen vervuilde data worden opgeruimd. De vaste Tweede Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat heeft de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen schriftelijk overleg over onderzoek motie-Marijnissen c.s.