Documenten bij Woo-besluit over statistische toets beoordelingsalgoritme systeem Informatie Ondersteund Beslissen voor Visum Kort Verblijf

Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om informatie over een statistische toets van het beoordelingsalgoritme binnen het systeem Informatie Ondersteund Beslissen voor Visum Kort Verblijf. Let op: dit bestand is 186 MB groot.

Documenten bij Woo-besluit over statistische toets beoordelingsalgoritme systeem Informatie Ondersteund Beslissen voor Visum Kort Verblijf