Lijst van documenten bij Woo-besluit over statistische toets beoordelingsalgoritme systeem Informatie Ondersteund Beslissen voor Visum Kort Verblijf

Lijst van documenten bij een besluit op een verzoek om informatie over een statistische toets van het beoordelingsalgoritme binnen het systeem Informatie Ondersteund Beslissen voor Visum Kort Verblijf.

Lijst van documenten bij Woo-besluit over statistische toets beoordelingsalgoritme systeem Informatie Ondersteund Beslissen voor Visum Kort Verblijf