Afschrift brief Bestuurlijke reactie politie Nationaal Meldkamer Systeem

Afschrift van de brief van de korpsleiding van de Politie aan minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV). De brief bevat de reactie van de politie op het Adviescollege ICT-toetsing over het project Nationaal Meldkamer Systeem van de politie.