Documenten - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

109 documenten over Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Nota van wijziging Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

Kamerstuk: Nota van wijziging | 17-10-2017

Kamerstukken over Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag en de Nota van wijziging over het wetsvoorstel ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-10-2017

Kamerbrief bij de eerste voortgangsrapportage 'NVWA 2020'

Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over eerste voortgangsrapportage 'NVWA 2020'.

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-10-2017

Bijlage ADR bij de eerste voortgangsrapportage NVWA 2020

Op verzoek van de Kamer, voert de ADR elk half jaar een toets uit op de voortgangsrapportages naar aanleiding van het plan ‘NVWA ...

Rapport | 06-10-2017

Eerste voortgangsrapportage ‘Herijkt plan van aanpak NVWA 2020’

Met het herijkte Plan van aanpak NVWA 2020 werkt de NVWA aan een structurele verbetering. Uit deze eerste voortgangsrapportage ...

Rapport | 06-10-2017

Kamerbrief over oprichting Digital Trust Centre

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over de oprichting van een Digital Trust Centre. Het Digital Trust Centre moet het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-09-2017

Nota naar aanleiding van het verslag wijziging Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 08-09-2017

Kamerbrief over adviesrapport 'Doordacht digitaal'

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) reageren op het advies ‘Doordacht digitaal’ van de Onderwijsraad. Het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-07-2017

Antwoorden Kamervragen advies BIT over het programma BLIK

Antwoorden Kamervragen advies BIT over het programma BLIK.

Brief | 30-06-2017

Aanbiedingsbrief bij antwoorden Kamervragen advies Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma 'BLIK op NVWA'

Aanbiedingsbrief van minister Kamp (EZ) bij de antwoorden op de vragen over advies BIT over het programma BLIK.

Kamerstuk: Kamervragen | 30-06-2017