Documenten - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

115 documenten over Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Abonneren op documenten over dit onderwerp

Eerste voortgangsrapportage ‘Herijkt plan van aanpak NVWA 2020’

Met het herijkte Plan van aanpak NVWA 2020 werkt de NVWA aan een structurele verbetering. Uit deze eerste voortgangsrapportage ...

Rapport | 06-10-2017

Kamerbrief over oprichting Digital Trust Centre

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over de oprichting van een Digital Trust Centre. Het Digital Trust Centre moet het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 23-09-2017

Nota naar aanleiding van het verslag wijziging Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken

Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 08-09-2017

Kamerbrief over adviesrapport 'Doordacht digitaal'

Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (beiden OCW) reageren op het advies ‘Doordacht digitaal’ van de Onderwijsraad. Het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 14-07-2017

Antwoorden Kamervragen advies BIT over het programma BLIK

Antwoorden Kamervragen advies BIT over het programma BLIK.

Brief | 30-06-2017

Aanbiedingsbrief bij antwoorden Kamervragen advies Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma 'BLIK op NVWA'

Aanbiedingsbrief van minister Kamp (EZ) bij de antwoorden op de vragen over advies BIT over het programma BLIK.

Kamerstuk: Kamervragen | 30-06-2017

Kamerbrief over afsluiting programma toekomstbestendige wetgeving

Minister Kamp (EZ) en minister Blok (VenJ) informeren de Tweede Kamer over de afsluiting van het programma toekomstbestendige ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-06-2017

Uitstelbrief kabinetsreactie op rapport 'Eerlijk Delen'

Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer dat een kabinetsreactie op het rapport 'Eerlijk Delen' niet binnen de gevraagde ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-06-2017

Beantwoording Kamervragen over de digitale veiligheid van bedrijven

Minister Kamp (EZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over de digitale veiligheid van bedrijven.

Kamerstuk: Kamervragen | 22-05-2017

Kamerbrief met reactie op BIT-advies over het programma ‘BLIK op NVWA’

Minister Kamp (EZ) stuurt zijn reactie op het advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma ‘BLIK op NVWA’ van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-05-2017