Iedereen moet profiteren van digitalisering

Digitale technologie heeft steeds meer invloed op de manier waarop mensen werken en leven. Bijvoorbeeld thuiswerken en elektronisch belastingaangifte doen. Het kabinet wil dat Nederland voorop loopt in deze ontwikkeling en dat iedereen hiervan profiteert. 

Digitalisering zorgt voor meer welvaart

Digitalisering biedt voor iedereen voordelen en zorgt voor meer welvaart. Zo produceren fabrieken beter, slimmer en voordeliger door slimme robots. En besparen elektronische toepassingen in de zorg zowel artsen als patiënten tijd en moeite. Digitale lesprogramma’s bieden kinderen lesstof op hun eigen niveau.

Nederland is een van de koplopers in de Europese Unie als het gaat om ICT en digitalisering. Bijna alle Nederlanders (94%) maken gebruik van internetdiensten, bijvoorbeeld voor online bankieren (93%) en winkelen (82%).

Kansen voor digitalisering beter benutten

Het kabinet wil dat Nederland tot de top blijft horen en de kansen van digitalisering nog beter benutten. Zo kunnen automatische functies in auto’s en vrachtwagens bijdragen aan minder files. Ouderen kunnen langer en gezonder zelfstandig thuis wonen dankzij digitale hulpmiddelen, zoals apps en bewegingssensoren. En ondernemers kunnen nieuwe producten ontwikkelen en bereiken hun klanten makkelijker.

Werken aan de digitale economie van 2030

Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en andere partners werkt het kabinet aan de digitale economie van de toekomst. Door te investeren in technieken als AI, het mkb te helpen bij het benutten van digitalisering en door in te zetten op 1 miljoen digitaal geschoolden in 2030. 

Doel is ervoor te zorgen dat iedereen profiteert van de voordelen van digitalisering. Daarbij richt het kabinet zich voor de digitale economie met name op:

  • Versnelling van de digitalisering van het mkb;
  • Stimuleren van digitale innovaties en vaardigheden;
  • Regelen van goedwerkende digitale markten en diensten;
  • Uitbouwen van de digitale infrastructuur;
  • Versterken van de cyberveiligheid.

De uitwerking van deze doelen staan in de Strategie Digitale Economie.