Moet ik me op mijn werkplek kunnen identificeren?

Iedere werknemer moet zich kunnen identificeren op het werk. Ook uitzendkrachten, vrijwilligers of stagiairs. U moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Ook mag u gebruikmaken van het Nederlandse of Europese rijbewijs.

Controles op de werkplek

De Nederlandse Arbeidsinspectie, de Vreemdelingenpolitie, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de Belastingdienst kunnen op uw werk controles houden. Is uw identiteit niet vast te stellen bij zo’n controle? Dan kunt u een boete krijgen of moet u mee naar het politiebureau.

Verlopen identiteitsbewijs

Verloopt tijdens de periode van uw arbeidsovereenkomst uw identiteitsbewijs? Dan hoeft u niet een kopie van uw nieuwe identiteitsbewijs aan uw werkgever te geven. In de administratie van uw werkgever zit een afschrift van het oude document toen het nog geldig was. Dat is voldoende.