Moet ik een zorgverzekering afsluiten als ik in Nederland ga wonen en werken?

Als u in Nederland woont en werkt moet u een zorgverzekering afsluiten. U bent dan verzekerd als u ziek wordt en u krijgt dan de zorg die u nodig heeft.

Basisverzekering

Zodra u zich inschrijft bij uw gemeente sluit u een zorgverzekering af. Dit heet ook wel een basisverzekering. U bent dan verzekerd voor zorg uit het basispakket. Denk aan de huisarts, het ziekenhuis, de psychiater en de apotheek. 

Basisverzekering afsluiten

U moet zich uiterlijk binnen 4 maanden na aankomst in Nederland inschrijven bij een zorgverzekeraar. 

Ook als u nog een buitenlandse zorgverzekering heeft schrijft u zich in bij een zorgverzekeraar in Nederland. U betaalt vanaf het moment dat u in Nederland woont. Over die eerste weken of maanden betaalt u ook premie. U betaalt deze premie achteraf.

Aanvullende verzekering afsluiten

Naast de basisverzekering kunt u ook een aanvullende verzekering afsluiten. Hiermee verzekert u zich voor kosten die de basisverzekering niet vergoedt. Bijvoorbeeld een tandartsverzekering. De aanvullende verzekering is niet verplicht.

Langdurige of chronische zorg nodig hebben

Als u in Nederland woont bent u verzekerd op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt langdurige, intensieve zorg voor mensen die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld chronisch zieken. U heeft onder meer recht op:

  • verblijf in een zorginstelling;
  • zorg thuis;
  • medische zorg;
  • hulpmiddelen (bijvoorbeeld een rolstoel of medicijnen).

Het Centrum Indicatie Zorg (CIZ) onderzoekt of langdurige zorg nodig heeft.

Eigen risico zorg

Als u zorg nodig heeft en zorgkosten maakt, betaalt u een eigen risico. U betaalt zelf de eerste € 385. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten.

Zorgverzekering gratis voor kind tot 18 jaar

U betaalt geen zorgpremie voor kinderen onder de 18 jaar. U betaalt voor uw kind ook geen eigen risico. Voor meer informatie kunt u terecht bij de zorgverzekeraar.
Kinderen die ouder zijn dan 18 jaar sluiten hun eigen zorgverzekering af.

Zorg gezinsleden in buitenland

Woont u in Nederland, maar wonen uw gezinsleden (nog) in het land waar u vandaan komt? In sommige gevallen kan het gezinslid medische zorg krijgen op basis van de Nederlandse verplichte zorgverzekering. Voor aanmelding van eventuele gezinsleden is een zogeheten verdragsformulier E-106 nodig. De zorgverzekeraar geeft dit formulier uit.

Brief CAK over zorgverzekering

Heeft u zich al ingeschreven bij een gemeente, maar nog niet bij een zorgverzekeraar? Dan krijgt u een brief van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK zorgt ervoor dat iedereen in Nederland een zorgverzekering heeft. 

Informatie over zorgverzekeringen

Voor meer informatie over zorgverzekeringen kunt u contact opnemen met de Zorgverzekeringslijn: 0800 64 64 644.