Is een zorgverzekering verplicht?

Er zijn 2 soorten zorgverzekeringen: een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Een basisverzekering is verplicht, een aanvullende verzekering niet.

Basisverzekering verplicht

Wie in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering afsluiten. U verzekert u daarmee voor zorg uit het basispakket. Denk aan de huisarts, het ziekenhuis, de psychiater en de apotheek. De overheid stelt vast wat er in het basispakket van de zorgverzekering zit. U mag en kunt alleen een basisverzekering afsluiten als u in Nederland woont. U bent dan volgens de officiele term 'ingezetene'. De Sociale Verzekeringsbank bepaalt of u dat bent.

Basisverzekering voor kinderen

Ook voor kinderen moet u een basisverzekering afsluiten. U schrijft uw kind daarom binnen 4 maanden na de geboorte in bij een zorgverzekeraar. Dit kan bij de verzekeraar waarbij u uw eigen zorgverzekering heeft afgesloten, maar dit is niet verplicht.

Voor de basisverzekering van kinderen onder de 18 jaar betaalt u geen premie en geldt geen eigen risico. U betaalt premie vanaf de 1e maand nadat uw kind 18 jaar is geworden. Ook geldt vanaf dat moment het eigen risico en kan uw kind zorgtoeslag aanvragen.

Aanvullende verzekering niet verplicht

U mag zelf weten of u ook een aanvullende verzekering afsluit. U kunt zich hiermee extra verzekeren voor kosten die de basisverzekering niet vergoedt.

U hoeft uw basisverzekering en eventuele vrijwillige aanvullende verzekering niet bij dezelfde verzekeraar af te sluiten.

Zorgverzekering voor gemoedsbezwaarden

Wilt u wegens uw geloof geen zorgverzekering? Dan hoeft u geen zorgverzekering af te sluiten. U betaalt dan in plaats van premie een bedrag aan de Belastingdienst. Meer weten? Kijk dan op de webpagina Gemoedsbezwaarden van het CAK.

Zorgverzekering voor EU-ambtenaren (GSZV)

Werkt u bij een Europese instelling, bijvoorbeeld het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) of de Europese Politiedienst (Europol)? En bent u verzekerd bij het Gemeenschappelijke stelsel van ziektekostenverzekering van de Europese Unie (GSZV)? Dan zijn u en in beginsel ook uw gezinsleden in Nederland verzekerd voor de zorgkosten. Als u bij het GSZV verzekerd bent, heeft u geen recht op een Nederlandse basiszorgverzekering. U kunt met uw verzekeringsbewijs bij de zorgaanbieder aantonen dat u verzekerd bent bij het GSZV.

Let op: Als u nog een andere werkkring heeft, dan bent u wel verplicht een Nederlandse zorgverzekering te sluiten. Ook als uw gezinslid werkt of een Nederlandse sociale verzekeringsuitkering heeft is dat het geval.

Kijk voor meer informatie over het Gemeenschappelijke stelsel van ziektekostenverzekering van de Europese Unie (GSZV) op de website van de Europese Unie: Joint Sickness Insurance Scheme (JSIS) (Engels) 

Zorgverzekering voor buitenlandse studenten

Bent u student en komt u uit het buitenland? Dan heeft u vaak al een verzekering tegen ziektekosten uit uw eigen land. Soms moet u (toch) een verzekering in Nederland afsluiten. Hoe u zich in Nederland kunt verzekeren, hangt af van waar u vandaan komt. En wat u verder doet naast uw studie. Controleer op de website van Nuffic of u goed verzekerd bent.

Zorgverzekering als u in Nederland werkt voor een internationale organisatie

Werkt u in Nederland bij een internationale organisatie en bent u bij deze organisatie verzekerd? Dan heeft u geen recht op een Nederlandse basisverzekering. Voorbeelden van dit soort organisaties zijn:

  • het Europees Octrooibureau;
  • de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA/Estec);
  • het Internationale Hof van Justitie;
  • een in Nederland gevestigd tribunaal.

Bij sommige internationale organisaties geldt dit ook voor uw gezinsleden