Zorgverzekering

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Waarvoor ben ik verzekerd via het basispakket van de zorgverzekering?

De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Het basispakket dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek.

Inhoud basispakket zorgverzekering 2017

Hieronder vindt u een lijst met zorg die in het basispakket voor 2017 zit. Ook vindt u hier of u een eigen bijdrage betaalt en of het eigen risico geldt. Dit is een samenvatting van vergoeding voor de belangrijkste zorg. Volledige informatie over vergoedingen voor zorg vindt u op de website van Zorginstituut Nederland.

Gewone contactlenzen en brillen

Gewone contactlenzen en brillen worden niet vergoed via de basisverzekering. Medisch noodzakelijke contactlenzen en speciale brillen vaak wel. Lees meer op de site van Zorginstituut Nederland over vergoeding van brillen en contactlenzen.

Zorg in het basispakket
Soort zorg Toelichting Eigen risico  Wettelijke eigen bijdrage
Huisarts Bezoek huisarts Nee Nee
Tandarts Kinderen tot 18 jaar: controle en behandeling; en fluoridebehandeling voor kinderen tot 6 jaar die 'blijvende' tanden en kiezen krijgen Nee Nee
  Vanaf 18 jaar: chirurgische tandheelkundige hulp en röntgenonderzoek. Lees meer over tandartskosten Ja Nee
Medisch specialist Bezoek medisch specialist, zoals een kaakchirurg, internist of allergoloog Ja Nee
Ziekenhuis Ziekenhuisverblijf, operaties en spoedeisende hulp in het ziekenhuis Ja Nee
Ziekenvervoer Ambulancevervoer Ja Nee
  Ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer Ja Ja
Medicijnen De meeste medicijnen Ja Nee, tenzij u zelf een duurder medicijn kiest.
Bloedonderzoek Bloed prikken via huisarts en medisch specialist Ja Nee
Geestelijke gezondheidszorg (ggz)
  • Basis ggz, dus zorg voor mensen met lichte tot matige psychische aandoeningen; bijvoorbeeld gesprekken met een psycholoog of een internetbehandeling (e-health).
  • Specialistische ggz, dus zorg voor mensen met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen.
  • Eerste 3 jaar verblijf in ggz-instelling.
Ja Nee
Zorg in het basispakket - vervolg
Soort zorg Toelichting Eigen risico  Wettelijke eigen bijdrage
Fysiotherapie Kinderen tot 18 jaar: krijgen maximaal 18 behandelingen (2x9) voor fysiotherapie vergoed Nee Nee
  Vanaf 18 jaar: (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie van de 21e behandeling bij aandoeningen die op de chronische lijst staan. De eerste 20 behandelingen betaalt u meestal zelf Ja nee
  Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling Ja Nee
Logopedie De behandeling moet een geneeskundig doel hebben Ja Nee
Ergotherapie Maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar Ja Nee
Dieetadvies Maximaal 3 behandeluren per kalenderjaar Ja Nee
Zwangerschaps- en geboortezorg Verloskundige zorg Nee Nee
  Kraamzorg Nee Ja, bijdrage per uur
Wijkverpleging Wijkverpleging inclusief persoonsgebonden budget voor wijkverpleging Nee Nee
Hulpmiddelen Hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking. Zoals een gehoorapparaat of een orthopedische schoenen. Let op: géén rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen Ja Bijbetaling afhankelijk van het middel.
Gehandicaptenzorg Zorg voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben Ja Nee
Ouderenzorg Revalidatiezorg voor ouderen Ja Nee

Voorwaarden zorgverzekering

Zorgverzekeraars bieden soms verschillende basisverzekeringen aan. Het verschil zit dan bijvoorbeeld in:

  • het aantal zorgaanbieders waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten;
  • hoeveel u vergoed krijgt bij zorgverleners waarmee de zorgverzekeraar geen contract heeft.

In de polis van uw zorgverzekering staat wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. Zijn de voorwaarden voor u niet duidelijk? Of wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bepaalde zorg? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Nieuwe technieken, behandelmethoden en geneesmiddelen

Er komen regelmatig nieuwe medicijnen en behandelingen in het basispakket. Als bijvoorbeeld medisch specialisten een nieuwe behandeling introduceren, zit die behandeling automatisch in het pakket van de zorgverzekering.
Ook kan het Zorginstituut Nederland de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport adviseren een behandeling of medicijn op te nemen in het basispakket. De minister neemt daarover een besluit en past de wetgeving daarop aan.

Nieuwe medicijnen die recent zijn opgenomen in het basispakket:

  • Sinds 1 januari 2017: geneesmiddel tegen chronische hepatitis C Zepatier (elbasvir en grazoprevir). Sinds 1 april is ook het geneesmiddel Epclusa (sofosbuvir en velpatasvir) in het basispakket opgenomen.
  • Sinds 1 juni 2016 het cholesterolverlagende middel alirocumab (Praluent).
  • Sinds 1 april 2016 het cholesterolverlagende middel evolocumab (Repatha).

Zorg die u niet gebruikt

Het Nederlandse basispakket is heel uitgebreid. Er zitten ook behandelingen in het pakket die u misschien niet nodig heeft.  Zo betaalt u mee aan de kraamzorg voor jonge moeders. Of aan de kosten van specialistische zorg die oudere mensen vaker nodig hebben. Maar dat geldt andersom ook. Jonge moeders en ouderen betalen ook mee voor uw zorg die zij niet nodig hebben.

De Rijksoverheid. Voor Nederland