Zorgverzekering

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Wat zit er in het basispakket van de zorgverzekering?

De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Het basispakket dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek. Het Nederlandse basispakket is heel uitgebreid. Er zitten ook dingen in het pakket die u misschien zelf niet nodig heeft maar anderen wel. Zo betaalt iedereen bijvoorbeeld mee aan de kraamzorg voor jonge moeders. Of aan de kosten van specialistische zorg die bijvoorbeeld oudere mensen vaker nodig hebben. Alle verzekerden betalen samen de totale kosten van alle zorg.

Inhoud basispakket zorgverzekering 2016

In het basispakket van de zorgverzekering van 2016 is het volgende opgenomen:

 • geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen;
 • verblijf in het ziekenhuis;
 • wijkverpleging (inclusief het persoonsgebonden budget (pgb) voor wijkverpleging);
 • medicijnen;
 • specialistische geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ), inclusief behandeling door een psychiater;
 • Basis GGZ, inclusief de eerstelijnspsycholoog en een internetbehandeltraject;
 • de eerste 3 jaar verblijf in een ggz-instelling;
 • hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking (dus niet rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen);
 • fysiotherapie tot 18 jaar;
 • (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie vanaf de 21ste behandeling bij chronische aandoeningen die op de chronische lijst staan;
 • bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling;
 • logopedie en ergotherapie;
 • tandheelkundige zorg (controle en behandeling) voor kinderen tot 18 jaar;
 • tandheelkundige chirurgische zorg (kaakchirurg) en kunstgebit;
 • fluoridebehandeling voor kinderen onder de 6 jaar die ‘blijvende’ tanden en kiezen krijgen;
 • ziekenvervoer;
 • vervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf bij intensieve kindzorg. Er moet een medische indicatie zijn.
 • noodzakelijk ambulancevervoer bij jeugd-ggz.
 • kraamzorg;
 • maximaal 3 behandeluren dieetadvies;
 • vervolgtesten (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) bij een positieve Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) die vrouwen in het buitenland hebben ondergaan.
 • 3 ivf-behandelingen;
 • stoppen-met-rokenprogramma;
 • zorg voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben;
 • revalidatiezorg voor ouderen (geriatrische revalidatiezorg).

Voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket

Veelbelovende zorg kan tijdelijk of voorwaardelijk in het pakket komen. In een korte periode wordt dan wetenschappelijk onderzocht of de zorg effectief is. Alleen zorg waarvan de werking wetenschappelijk bewezen is, kan namelijk in het basispakket komen als daartoe wordt besloten.

Deze behandelingen zijn voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket:

 • behandeling van geïnfecteerde pancreasnecrose (ontsteking van weefsel in de alvleesklier);
 • behandeling van een ernstige vorm van de ziekte van Crohn;
 • behandeling van hoge bloeddruk via de nieren voor patiënten die niet meer reageren op de normale behandeling;
 • behandeling van een herseninfarct door het bloedstolsel op te lossen;
 • HIPEC bij colorectaal carcinoom (per 1 april 2015);
 • behandeling met tumor infiltrerende lymfocyten (TIL) voor patiënten met uitgezaaide huidkanker (per 1 juli 2015);
 • behandeling met Belimumab (Benlysta) voor patiënten met de ongeneeslijke auto-immuunziekte SLE (per 1 juli 2015);
 • autologe vettransplantatie (AFT) bij borstreconstructie na borstkanker (per 1 oktober 2015);
 • percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED) voor behandeling van lumbosacraal radiculair syndroom bij lumbale hernia (per 1 januari 2016);
 • Fampyra, geneesmiddel voor MS patiënten met een beperkt loopvermogen (per 1 april 2016 voor de duur van 2 jaar);
 • occipitale zenuwstimulatie bij chronische clusterhoofdpijn (per 1 januari 2016 voor de duur van 4 jaar);
 • de huidkankerbehandeling Dendritische Celtherapie (per 1 april 2016 voor de duur van 5 jaar en 4 maanden).

Let op: Voorwaardelijk toegelaten zorg is niet beschikbaar voor alle patiënten met een medische indicatie voor die zorg. Voor voorwaardelijk toegelaten behandelingen gelden speciale regels. Vraag uw verzekeraar of u een vergoeding krijgt voor deze behandelingen.

Nieuwe technieken, behandelmethoden en geneesmiddelen

Er komen regelmatig nieuwe medicijnen en behandelingen in het basispakket. Bovendien is niet voor alle instroom in het pakket een aparte beslissing van de overheid nodig. Als bijvoorbeeld medisch specialisten een nieuwe behandeling introduceren, zit die behandeling daarmee automatisch in het pakket van de zorgverzekering.

Nieuwe medicijnen die recent zijn opgenomen in het basispakket:

 • Sinds 1 juni 2016 het cholesterolverlagende middel alirocumab (Praluent).
 • Sinds 1 april 2016 het cholesterolverlagende middel evolocumab (Repatha).
 • Sinds 1 maart 2016 longkankermedicijn nivolumab.
 • Sinds 1 november 2015 zit de vergoeding van het geneesmiddel Harvoni in het basispakket. Dit nieuwe medicijn maakt de  behandeling van chronische hepatitis C effectiever.
 • Het medicijn Sovaldi, dat sinds 1 november 2014 al in het basispakket zit, is sinds 1 november 2015 voor patiënten in alle ziektestadia beschikbaar. 
 • Sinds 1 oktober 2015 de geneesmiddelen Viekirax en Exviera tegen chronische hepatitis C; Het middel is voor patiënten met chronische hepatitis C  (virus genotype 1 en 4). Dat is 60 % van de patiënten. De medicijnen komen beschikbaar voor patiënten in alle ziektestadia.
 • Sinds 1 maart 2015 het nieuwe middel daclatasvir (Daklinza).
 • Sinds 1 november 2014 het middel sofosbuvir (Sovaldi).

Nieuw in het basispakket in 2017

Vanaf 1 januari 2017 wordt het basispakket uitgebreid met de volgende behandelingen:

 • bovenooglidcorrectie (als een slap of verlamd bovenooglid het zien ernstig beperkt);
 • plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen;
 • medisch noodzakelijke besnijdenis;
 • fysiotherapie voor bepaalde groep patiënten met etalagebenen (pijn door vernauwde bloedvaten in de benen);
 • jongeren tot 18 jaar die blijvende snij- en hoektanden missen kunnen daarvoor een implantaat krijgen. Dat recht loopt vanaf 2017 door tot en met 22 jaar. Als voorwaarde geldt dat de tanden niet zijn aangelegd of door een ongeval verloren zijn gegaan.

Lees meer in het persbericht over nieuwe behandelingen in basispakket 2017 en in de kamerbrief over het basispakket 2017.

Slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen niet in basispakket

Slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen (benzodiazepinen) krijgt u meestal niet vergoed vanuit de basisverzekering. U krijgt deze wel vergoed als er geen alternatief medicijn beschikbaar is. Bijvoorbeeld bij:

 • epilepsie;
 • angststoornissen (als een behandeling met ten minste 2 antidepressiva niet aanslaat);
 • meervoudige psychiatrische problematiek, waarbij behandeling met hoge doses benzodiazepinen noodzakelijk is. (Bijvoorbeeld bij afkicken van alcohol en drugs en bij psychosen);
 • palliatieve sedatie bij terminale zorg.

Polisvoorwaarden

In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering staat wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. Daarin leest u ook hoe vaak de verzekeraar de behandeling vergoedt. En of u een eigen bijdrage moet betalen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland