Waarvoor ben ik verzekerd via het basispakket van de zorgverzekering?

De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Het basispakket dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek.

Veranderingen basispakket zorgverzekering in 2024

In 2024 zijn er 2 wijzigingen in het basispakket. De hoogte van het eigen risico blijft € 385. De eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft maximaal € 250.

Inhoud basispakket zorgverzekering 2024

Hieronder vindt u een lijst met zorg die in het basispakket voor 2024 zit. Ook vindt u hier of u een eigen bijdrage betaalt en of het eigen risico geldt. Dit is een samenvatting van vergoeding voor de belangrijkste zorg. Volledige informatie over vergoedingen voor zorg vindt u op de website van Zorginstituut Nederland.

Gewone contactlenzen en brillen

Gewone contactlenzen en brillen worden niet vergoed via de basisverzekering. Medisch noodzakelijke contactlenzen en speciale brillen vaak wel. Lees meer op de site van Zorginstituut Nederland over vergoeding van brillen en contactlenzen.

Zorg in het basispakket
Soort zorg Toelichting Eigen risico  Wettelijke eigen bijdrage
Huisarts Bezoek huisarts Nee Nee
Tandarts Kinderen tot 18 jaar: controle en behandeling; en fluoridebehandeling voor kinderen tot 6 jaar die 'blijvende' tanden en kiezen krijgen Nee Nee
Vanaf 18 jaar: chirurgische tandheelkundige hulp en röntgenonderzoek. Lees meer over tandartskosten Ja Nee
Medisch specialist Bezoek medisch specialist, zoals een kaakchirurg, internist of allergoloog Ja Nee
Ziekenhuis Ziekenhuisverblijf, operaties en spoedeisende hulp in het ziekenhuis Ja Nee
Ziekenvervoer Ambulancevervoer Ja Nee
Ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer Ja Ja
Patiënten die meerdere dagen achter elkaar behandeld worden kunnen ook kiezen voor een logeervergoeding in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten. Ja Nee
Medicijnen De meeste medicijnen Ja Nee, tenzij u zelf een duurder medicijn kiest.
Bloedonderzoek Bloed prikken via huisarts en medisch specialist Ja Nee
Geestelijke gezondheidszorg (ggz)
  • Basis ggz, dus zorg voor mensen met lichte tot matige psychische aandoeningen; bijvoorbeeld gesprekken met een psycholoog of een internetbehandeling (e-health).
  • Specialistische ggz, dus zorg voor mensen met zware, ingewikkelde psychische aandoeningen.
  • Eerste 3 jaar verblijf in ggz-instelling.
Ja Nee
Zorg in het basispakket - vervolg
Soort zorg Toelichting Eigen risico  Wettelijke eigen bijdrage
Fysiotherapie Kinderen tot 18 jaar: krijgen maximaal 18 behandelingen (2x9) voor fysiotherapie vergoed Nee Nee
Vanaf 18 jaar: (beperkte) fysiotherapie en oefentherapie van de 21e behandeling bij aandoeningen die op de chronische lijst staan. De eerste 20 behandelingen betaalt u meestal zelf Ja Nee
Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie tot en met de 9e behandeling Ja Nee
Oefentherapie bij artrose aan de heup- en kniegewrichten tot en met de  12e behandeling Ja Nee
Oefentherapie bij claudicatio intermittens (etalagebenen) tot en met de 37e behandeling Ja Nee
Oefentherapie bij COPD tot en met de 70e behandeling in het eerste jaar Ja Nee
Logopedie De behandeling moet een geneeskundig doel hebben Ja Nee
Ergotherapie Maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar Ja Nee
Dieetadvies Maximaal 3 behandeluren per kalenderjaar Ja Nee
Zwangerschaps- en geboortezorg Verloskundige zorg Nee Nee
Kraamzorg Nee Ja, bijdrage per uur
Wijkverpleging Wijkverpleging inclusief persoonsgebonden budget voor wijkverpleging Nee Nee
Hulpmiddelen Hulpmiddelen voor behandeling, verpleging, revalidatie, verzorging of een specifieke beperking. Zoals een gehoorapparaat of orthopedische schoenen. Let op: géén rollators en andere eenvoudige loophulpmiddelen Ja Bijbetaling afhankelijk van het middel.
Gehandicaptenzorg Zorg voor gehandicapten die niet goed horen of zien of een taalontwikkelingsstoornis hebben Ja Nee
Behandeling door een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) Ja Nee
Ouderenzorg Revalidatiezorg voor ouderen Ja Nee
Behandeling door een specialist ouderengeneeskunde (SO) Ja Nee
Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) Zorg voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Nee Nee

Voorwaarden zorgverzekering

Zorgverzekeraars bieden soms verschillende basisverzekeringen aan. Het verschil zit dan bijvoorbeeld in:

  • het aantal zorgaanbieders waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten;
  • hoeveel u vergoed krijgt bij zorgverleners waarmee de zorgverzekeraar geen contract heeft.

In de polis van uw zorgverzekering staat wat uw verzekering precies vergoedt en onder welke voorwaarden. Zijn de voorwaarden voor u niet duidelijk? Of wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bepaalde zorg? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Nieuwe technieken, behandelmethoden en geneesmiddelen

Er komen regelmatig nieuwe medicijnen en behandelingen in het basispakket. Als bijvoorbeeld medisch specialisten een nieuwe behandeling introduceren, zit die behandeling automatisch in het pakket van de zorgverzekering.
Ook kan het Zorginstituut Nederland de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport adviseren een behandeling of medicijn op te nemen in het basispakket. De minister neemt daarover een besluit en past de wetgeving daarop aan.

Zorg die u niet gebruikt

Het Nederlandse basispakket is heel uitgebreid. Er zitten ook behandelingen in het pakket die u misschien niet nodig heeft.  Zo betaalt u mee aan de kraamzorg voor jonge moeders. Of aan de kosten van specialistische zorg die oudere mensen vaker nodig hebben. Maar dat geldt andersom ook. Jonge moeders en ouderen betalen ook mee voor uw zorg die zij niet nodig hebben.

Video zorgverzekeraar helpt bij keuze specialist

In deze video vertelt Bas hoe zijn zorgverzekeraar hem hielp een goede longarts te vinden.

Kijk. Ik ging deze week naar mijn huisarts omdat ik af en toe pijn had bij het ademhalen.
Het leek hem verstandig dat ik mijn klachten eens met een longarts zou bespreken.
Ik wist alleen niet goed naar welke longarts ik dan het beste kon gaan. Daarom vroeg ik mijn zorgverzekeraar om advies.
En dat, dat raad ik iedereen aan om te doen. Mijn zorgverzekeraar gaf goede informatie over de longartsen in mijn omgeving.
Bovendien vertelde mijn verzekeraar meteen bij welke longarts ik wel of niet zelf iets moet bijbetalen.
Wil je ook weten wat een zorgverzekeraar nog meer voor je kan regelen? Kijk dan eens op ikregelmijnzorggoed.nl.