Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 2023?

Per 1 januari 2023 wijzigt het basispakket. De hoogte van het eigen risico blijft € 385. De eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft maximaal € 250.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

In 2023 zijn er 3 belangrijke wijzigingen in het basispakket: 

Combinatietest verdwijnt uit het basispakket

De combinatietest wordt vanaf 2023 niet meer vergoed via de zorgverzekering. Sinds de invoering van de niet-invasieve prenatale test (NIPT) in 2017 is het aantal zwangere vrouwen dat kiest voor de combinatietest gedaald tot 0,7%. Vooral omdat de NIPT betrouwbaarder is dan de combinatietest.

Niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt gratis

De NIPT wordt voor iedereen met een medische indicatie gratis. Dit is in lijn met wat de regeringspartijen met elkaar hebben afgesproken in het coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst”.

Medicijnen met vitamine D worden niet meer vergoed

Vanaf 1 januari 2023 worden geneesmiddelen met vitamine D niet meer vergoed via de zorgverzekering. Het gaat om middelen met: 

  • alle doseringen vitamine D (colecalciferol);
  • een combinatie van vitamine D en calcium;
  • een combinatie van vitamine D en alendroninezuur;
  • calcifediol (Hidroferol®).