Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 2024?

Per 1 januari 2024 wijzigt het basispakket. De hoogte van het eigen risico blijft € 385. De eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft maximaal € 250.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

In 2024 zijn er 2 wijzigingen in het basispakket: 

Kraamzorg wordt flexibeler inzetbaar

Vanaf 2024 kunt u tot maximaal 6 weken na de bevalling kraamzorg krijgen. Eerst was dit maximaal 10 dagen na de bevalling. De kraamzorgsector gebruikt momenteel nog het Landelijk indicatieprotocol om vast te stellen hoeveel kraamzorg u nodig heeft. Daardoor wordt er voorlopig alleen bij uitzondering ook kraamzorg na de 10e dag verleend. Als de kraamzorgsector een nieuw protocol heeft, kan dit veranderen. 

Maatregelen om vallen te voorkomen voor sommige ouderen in het basispakket

Ouderen die vaak vallen of veel risico lopen om te vallen, kunnen hulp krijgen om dit zoveel mogelijk te voorkomen (beweeginterventie). Voor sommige ouderen komt deze hulp in het basispakket. Dit geldt voor ouderen die veel risico lopen op vallen en daarnaast ook andere lichamelijke of psychische problemen hebben.