Zijn fysiotherapie en oefentherapie opgenomen in het basispakket?

Fysiotherapie en oefentherapie zitten gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie of oefentherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie en oefentherapie die niet in de basisverzekering zitten.

Vergoeding fysiotherapie en oefentherapie jongeren tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen maximaal de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze 9 behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan kan de zorgverzekeraar tot maximaal 9 extra behandelingen vergoeden.

Jongeren met bepaalde chronische aandoeningen kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. In de Zorgverzekeringswet staan deze aandoeningen opgesomd in Bijlage 1, ook wel bekend als de zogenaamde chronische lijst. Deze lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar, fysiotherapeut of oefentherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.

Vergoeding fysiotherapie en oefentherapie 18 jaar en ouder

Heeft u een chronische aandoening? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus altijd zelf. Voor sommige chronische aandoeningen  geldt de vergoeding vanaf de 21e behandeling wel voor een maximaal aantal maanden. Bijvoorbeeld bij een whiplash.

Niet bij alle chronische aandoeningen worden fysiotherapie en oefentherapie vergoed. In Bijlage 1 van de Zorgverzekeringswet vindt u alleen chronische aandoeningen die in aanmerking komen voor vergoeding. Deze is ook wel bekend als de 'chronische lijst'. Deze lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar, fysiotherapeut of oefentherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.

Als u een aanvullende zorgverzekering heeft, krijgt u misschien meer behandelingen vergoed. Dit staat in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Staat uw aandoening niet op de lijst? Dan wordt de fysiotherapie of oefentherapie niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergoeding valpreventie

U kunt vanuit de basisverzekering een vergoeding krijgen voor een training (‘beweegprogramma’) die de kans op vallen verkleint. U volgt de training onder begeleiding van een fysio- of oefentherapeut.

U hebt een doorverwijzing van uw huisarts nodig hiervoor. De huisarts zal daarvoor kijken of u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

  • U heeft een hoog valrisico.
  • U heeft ook lichamelijke of psychische problemen.

Voldoet u niet aan beide voorwaarden, maar heeft u wel een verhoogd valrisico? Dan kunt u bij uw gemeente informeren naar mogelijkheden om te gaan werken aan uw mobiliteit en spierkracht.

Bekkenfysiotherapie

Bij urine-incontinentie krijgt u maximaal de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed.

Gesuperviseerde oefentherapie

Zowel een fysiotherapeut of oefentherapeut kan oefentherapie bieden. Gesuperviseerde oefentherapie is dat iemand oefeningen aanleert waar een therapeut bij is. Onder toezicht, dus. Voor deze aandoeningen valt gesuperviseerde oefentherapie onder toezicht binnen de basisverzekering:

  • Bij artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgt u maximaal de eerste 12 behandelingen gesuperviseerde oefentherapie vergoed.
  • Bij claudicatio intermittens (etalagebenen) krijgt u maximaal de eerste 37 behandelingen gesuperviseerde oefentherapie vergoed.
  • Bij COPD is het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt afhankelijk van de ernst van de COPD.

Andere vergoedingen uit aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u misschien meer behandelingen vergoed. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Vraag uw zorgverzekeraar ook of u een eigen bijdrage moet betalen. 

Zorgverzekeraar contract met fysiotherapeut en oefentherapeut

Vraag bij uw zorgverzekeraar na of deze een contract heeft met de fysiotherapeut of oefentherapeut Cesar of Mensendieck van uw keuze. U krijgt de behandeling anders misschien niet helemaal vergoed. Dit is afhankelijk van uw polis.

U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut of oefentherapeut.

Prijzen fysiotherapie en oefentherapie

Er gelden geen vaste prijzen voor fysiotherapie en oefentherapie. Elke fysiotherapeut en oefentherapeut moet zijn prijzen zichtbaar ophangen in de behandelkamer.