Is fysiotherapie opgenomen in het basispakket?

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit.

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar krijgen maximaal de eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat? Dan kan de zorgverzekeraar tot maximaal 9 extra behandelingen vergoeden.

Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen. In de Zorgverzekeringswet staan deze aandoeningen opgesomd in de zogenaamde chronische lijst. Deze lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.

Vergoeding fysiotherapie 18 jaar en ouder

Heeft u een chronische aandoening? Dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze eerste 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar.

In de Zorgverzekeringswet vindt u alle chronische aandoeningen. Deze chronische lijst bevat veel medische termen. U kunt ook bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut navragen of u een aandoening heeft die op deze lijst staat.

Heeft u geen chronische aandoening? Dan wordt de fysiotherapie of oefentherapie niet vergoed vanuit de basisverzekering. 

Als u een aanvullende zorgverzekering heeft, krijgt u misschien meer behandelingen vergoed. Dit staat in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Bekkenfysiotherapie

Bij urine-incontinentie krijgt u maximaal de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie vergoed.

Oefentherapie

  • Bij artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgt u maximaal de eerste 12 behandelingen oefentherapie vergoed.
  • Bij claudicatio intermittens (etalagebenen) krijgt u maximaal de eerste 37 behandelingen oefentherapie vergoed.
  • Bij COPD is het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt afhankelijk van de ernst van de COPD.

Andere vergoedingen uit aanvullende verzekering

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u misschien meer behandelingen vergoed. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Vraag uw zorgverzekeraar ook naar vergoedingen van behandelingen zoals Mensendieck of Cesar. En of u een eigen bijdrage moet betalen. 

Zorgverzekeraar contract met fysiotherapeut

Vraag bij uw zorgverzekeraar na of deze een contract heeft met de fysiotherapeut van uw keuze. U krijgt de behandeling anders misschien niet helemaal vergoed. Dit is afhankelijk van uw polis.

U heeft geen verwijsbrief van uw huisarts nodig voor een bezoek aan de fysiotherapeut.

Prijzen fysiotherapie

Er gelden geen vaste prijzen voor fysiotherapie en oefentherapie. Elke fysiotherapeut moet zijn prijzen zichtbaar ophangen in de behandelkamer.