Welke polissen biedt de zorgverzekeraar?

Zorgverzekeraars bieden verschillende zorgverzekeringen aan. U kunt zich namelijk op verschillende manieren verzekeren.

Restitutiepolis

U kunt kiezen voor een restitutiepolis. U kiest zelf uw zorgverlener. Raadpleeg de website van de zorgverzekeraar of uw polis voor de precieze vergoedingen.

Naturapolis

Bij een naturapolis kiest uw verzekeraar goede zorgaanbieders en sluit er contracten mee. Als u zorg nodig heeft, kiest u dan uit een van deze geselecteerde zorgaanbieders. Wilt u toch door een andere zorgverlener worden geholpen? Dat kan, maar de zorgverzekeraar mag dan een lagere vergoeding geven. Hoe hoog de vergoeding dan is staat in de polis.

Polis met beperkende voorwaarden

Een naturapolis waarbij bijvoorbeeld minder zorgaanbieders zijn gecontracteerd of waarbij vergoedingen lager kunnen zijn, heet ook wel polis met beperkende voorwaarden (of budgetpolis).

Combinatiepolis

Bij een combinatiepolis heeft u in bepaalde gevallen recht op zorg (zoals geregeld in een naturapolis) en in andere gevallen recht op een vergoeding van zorg (zoals in een restitutiepolis).

Collectieve zorgverzekering

Uw basisverzekering sluit u zelf af. Maar u kunt zich ook aansluiten bij een collectief. Dat is dezelfde basisverzekering voor een groep mensen. Zo maken werkgevers, vakbonden, ouderenorganisaties of patiëntenverenigingen speciale afspraken met zorgverzekeraars. Bijvoorbeeld over zorg die vanuit het collectief vaker wordt gebruikt. Denk aan afspraken over speciale til-trainingen om rugklachten te voorkomen. U kunt bij uw werkgever navragen of u gebruik kunt maken van een collectieve verzekering. Of bij de patiëntenvereniging of (belangen)organisatie waarbij u aangesloten bent.

Ook veel gemeenten bieden collectieve zorgverzekeringen aan. Deze zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen die veel kosten maken voor hun zorg. Kijk op de website Gezondverzekerd.nl om te zien wat uw gemeente aanbiedt. Met deze site kunt u een vergelijking maken met andere zorgverzekeringen.

Polisvoorwaarden

Aan het eind van ieder jaar ontvangt u een nieuwe polis met mogelijk nieuwe voorwaarden of gecontracteerde zorgverleners. Zo kunt u controleren of de polis nog aansluit bij uw wensen en situatie. Als u wilt, kunt u een andere polis kiezen of overstappen naar een andere zorgverzekeraar.