Welke medicijnen krijg ik vergoed?

Medicijnen die uw huisarts of specialist voorschrijft, krijgt u meestal vergoed uit de basisverzekering. Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor uw medicijn. Het kan ook zijn dat uw zorgverzekeraar alleen de goedkoopste variant van een medicijn volledig vergoedt. De vergoedingen voor geneesmiddelen tellen mee voor het verplichte eigen risico.

Vergoeding van geregistreerde geneesmiddelen

Zorgverzekeraars vergoeden alleen geregistreerde medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Op de website medicijnkosten.nl kunt u opzoeken of een medicijn in het GVS is opgenomen.

Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor medicijnen? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit wat voor zorgverzekering u heeft en wat u daarin vergoed krijgt. 

Vergoeding niet-geregistreerde geneesmiddelen

Zorgverzekeraars vergoeden doorgaans geen medicijnen die niet staan geregistreerd. Alleen in bijzondere omstandigheden is vergoeding toch mogelijk:

  • Voor uw ziekte is in Nederland geen behandeling meer mogelijk. Het niet-geregistreerde medicijn is de enige uitweg.
  • Uw ziekte is zeldzaam en komt in Nederland maar bij 1 op de 150.000 inwoners voor.
  • Er is geen ander gelijkwaardig medicijn voor u dat wel is geregistreerd.

Vergoeden van duurder medicijn

De meeste zorgverzekeraars vergoeden alleen de goedkoopste variant van medicijnen met dezelfde werkzame stof. Een zorgverzekeraar bepaalt welke variant hij vergoedt.

Soms kan de zorgverzekeraar ervoor kiezen toch de duurdere variant van een medicijn te vergoeden. Bijvoorbeeld als een arts u een duurder medicijn voorschrijft omdat u allergisch bent voor de goedkopere variant. De arts kan in dat geval 'medische noodzaak' op het recept zetten. De duurdere variant moet wel zijn opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering.

Informatie opzoeken over vergoeding medicijnen

Op Medicijnkosten.nl vindt u informatie over de vergoeding van geneesmiddelen. Op deze website kunt u nagaan:

  • of uw medicijn in het basispakket van de zorgverzekering zit;
  • welke kosten meetellen voor uw eigen risico;
  • wat eventueel uw eigen bijdrage is;
  • of er een goedkoper medicijn is dat u wel helemaal krijgt vergoed.

Eigen bijdrage voor medicijnen

Soms moet u een eigen bijdrage betalen voor een medicijn. Dit is omdat vergelijkbare medicijnen in prijs kunnen verschillen. De overheid stelt dan een maximale vergoeding uit de basisverzekering vast. Is de prijs van een medicijn hoger dan deze vergoeding, dan moet u bijbetalen. Dat is de eigen bijdrage. Hiervoor kunt u bij sommige verzekeraars een aanvullende verzekering afsluiten. Vraag naar de mogelijkheden bij zorgverzekeraars en vergelijk verschillende aanvullende verzekeringen. Doe dat ieder jaar als de zorgverzekeraar u in november de nieuwe zorgverzekering aanbiedt.

Vanaf 1 januari 2019 betaalt u maximaal €250 als eigen bijdrage voor medicijnen. Vóór 2019 was er nog geen maximum, waardoor de eigen bijdrage soms hoog kon oplopen. De maatregel is dus goed nieuws als u medicijnen nodig heeft waarvoor een hoge eigen bijdrage geldt.

Eigen bijdrage voor Concerta en Strattera

Voor de medicijnen Concerta en Strattera (veel gebruikt bij de behandeling van ADHD) betaalt u een eigen bijdrage. De reden hiervoor is dat deze 2 medicijnen in een medicijngroep zitten met het goedkopere middel methylfenidaat (Ritalin). Omdat Ritalin het goedkoopste middel in de groep is, krijgt u Ritalin helemaal vergoed. Voor Concerta en Strattera geldt een eigen bijdrage.

Vanaf 2019 betaalt u nooit meer dan € 250 aan eigen bijdragen voor Concerta en Strattera.

Eigen risico voor medicijnen

Naast eigen bijdrage betaalt u ook een eigen risico voor medicijnen die in de basisverzekering zitten. Hoe dat precies werkt, leest u in de uitleg over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.