Is ziekenvervoer opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering?

In sommige gevallen krijgt u ziekenvervoer naar en van een ziekenhuis, zorgverlener of instelling vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat hangt onder meer af van de ziekte die iemand heeft. Het vervoer kan per ambulance plaatsvinden of met (eigen) auto, taxi of openbaar vervoer. Dit heet ook wel zittend ziekenvervoer. Of u zelf de vervoerder mag kiezen hangt af van uw zorgverzekering.

Vergoeding ambulance

Het basispakket vergoedt medisch noodzakelijk vervoer met een ambulance.

Eigen bijdrage en eigen risico ambulancevervoer

U betaalt geen eigen bijdrage voor ambulancevervoer. Dit vervoer telt wel mee voor uw eigen risico.

Vergoeding ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer

De verzekeraar vergoedt alleen ziekenvervoer per auto, taxi of openbaar vervoer als u:

  • nierdialyses in een instelling krijgt;
  • oncologische behandelingen krijgt met chemotherapie, of radiotherapie of immunotherapie;
  • zich alleen per rolstoel kunt verplaatsen;
  • zich alleen met begeleiding kunt verplaatsen omdat u slecht ziet;
  • gebruik maakt van vervoer van en naar consulten, onderzoek en controles die nodig zijn voor de oncologische behandelingen, nierdialyses en vergelijkbare situaties die onder de hardheidsclausule vallen;
  • gebruik maakt van vervoer van en naar consulten, onderzoek en controles die samenhangen met de behandeling;
  • bent aangewezen op dagbehandeling die in een groep wordt verleend en die onderdeel is van een zorgprogramma bij geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP).

 Zorgverzekeraars kunnen uitzonderingen maken. Dit staat bekend als de hardheidsclausule.

Eigen bijdrage en eigen risico bij ziekenvervoer per auto of openbaar vervoer

Er geldt in 2022 een eigen bijdrage van € 111. Dit was € 109 in 2021. Daarnaast geldt het eigen risico.

Logeervergoeding

Krijgt u een behandeling die minimaal 3 dagen achter elkaar duurt? En moet u daar ver voor reizen? Dan kunt u kiezen voor een logeervergoeding. U krijgt die in plaats van de vervoersvergoeding. U krijgt maximaal € 76,50 per nacht. Vindt u een kamer voor minder dan € 76,50 per nacht, bijvoorbeeld € 35 per nacht? Dan vergoedt de zorgverzekeraar € 35 per nacht.

Aanvullende voorwaarden ziekenvervoer

Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor de vergoeding van ziekenvervoer.

Meer informatie over vergoeding ziekenvervoer

Het Zorginstituut Nederland geeft uitgebreide informatie over de vergoeding van ziekenvervoer.