Is ziekenvervoer opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering?

U krijgt ziekenvervoer vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Het moet dan wel gaan om medisch noodzakelijk vervoer met een ambulance. Soms betaalt u een eigen bijdrage. Dit hangt af van het soort vervoer. Of u zelf de vervoerder mag kiezen hangt af van uw zorgverzekering.

Vergoeding ambulance

Het basispakket vergoedt medisch noodzakelijk vervoer met een ambulance.

Eigen bijdrage en eigen risico ambulancevervoer

U betaalt geen eigen bijdrage voor ambulancevervoer. Dit vervoer telt wel mee voor uw eigen risico.

Vergoeding ziekenvervoer met auto of openbaar vervoer

De verzekeraar vergoedt alleen ziekenvervoer per auto of openbaar vervoer als u:

  • nierdialyses in een instelling krijgt;
  • oncologische behandelingen krijgt met chemotherapie, of radiotherapie of immunotherapie;
  • zich alleen per rolstoel kunt verplaatsen;
  • zich alleen met begeleiding kunt verplaatsen omdat u slecht ziet;
  • gebruik maakt van vervoer van en naar consulten, onderzoek en controles die nodig zijn voor de oncologische behandelingen, nierdialyses en vergelijkbare situaties die onder de hardheidsclausule vallen;
  • gebruik maakt van vervoer van en naar consulten, onderzoek en controles die samenhangen met de behandeling.

 Zorgverzekeraars kunnen uitzonderingen maken. Dit staat bekend als de hardheidsclausule.

Eigen bijdrage en eigen risico bij ziekenvervoer per auto of openbaar vervoer

Er geldt in 2019 een eigen bijdrage van € 103. Daarnaast geldt het eigen risico.

Aanvullende voorwaarden ziekenvervoer

Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Er kunnen aanvullende voorwaarden gelden voor de vergoeding van ziekenvervoer.

Meer informatie over vergoeding ziekenvervoer

Het Zorginstituut Nederland geeft uitgebreide informatie over de vergoeding van ziekenvervoer.