Vrij verkeer en verblijf personen binnen EU/EER en Zwitserland

Hebben personen een nationaliteit van een land uit de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland? Dan mogen zij in Nederland wonen en werken zonder visum of verblijfsvergunning.

Reizen, verblijven en werken binnen EU/EER en Zwitserland

De Europese Economische Ruimte (EER) bestaat uit:

Hebben personen de nationaliteit van 1 van deze landen of van Zwitserland? Dan mogen zij binnen deze landen vrij reizen. Ze mogen ook binnen de deze landen wonen en werken. Ze hebben geen visum, verblijfsvergunning of werkvergunning nodig.

Wel hebben ze een geldig paspoort of een identiteitskaart nodig en gelden er bepaalde voorwaarden. Ze mogen bijvoorbeeld geen gevaar zijn voor de openbare orde. Alle informatie hierover staat op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Geen inburgeringsplicht

Immigranten met een nationaliteit van een land uit de EU/EER of Zwitserland hoeven niet verplicht in te burgeren.