Eindrapporten thema Leren en Werken programma VIA

Het Programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA) onderzoekt in acht pilots ‘wat werkt’ om de arbeidsmarktpositie van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, waaronder ook statushouders, te verbeteren. Per juli 2021 zijn de eindrapporten en handreikingen van de pilots van het thema Leren en Werken gereed.

Binnen dit thema van VIA zijn de aanpakken van de gemeente Utrecht, Liander, het Nova College en de pilot ‘Duurzame arbeidsmarkt op de rails’ onderzocht. Het onderzoek heeft geleid tot inzicht in werkzame elementen en aanbevelingen voor de uitvoeringspraktijk waarin onderwijs, overheid en bedrijfsleven samenwerken. Het onderzoek laat zien dat leerwerktrajecten veel kansen bieden aan werkgevers in tekortsectoren zoals de zorg en techniek. Statushouders kunnen via om- en bijscholing een goede start maken op de arbeidsmarkt.

Handreiking duurzaam opleiden en plaatsen statushouders (PDF | 15 pagina's | 835 kB)

Handreiking leren en werken met statushouders, of anderstaligen, doorgaande leerlijn (PDF | 11 pagina's | 577 kB)

Investeren in mensen, begeleiding naar werk en volwaardig burgerschap evaluatie pilot Leren en Werken in Utrecht (PDF | 56 pagina's | 3,2 MB)

Maatschappelijke kostenbaten-analyse voor de pilot Leren en Werken bij Liander (PDF | 18 pagina's | 585 kB)

Haalbaarheidsonderzoek MKBA leertraject statushouders Alliander (PDF | 40 pagina's | 3,3 MB)

Rapport berekeningsmethodiek voor terugverdientijd van leerwerktrajecten (PDF | 28 pagina's | 1,8 MB)

Handreiking Anderstaligen Leren en Werken in de zorg (PDF | 17 pagina's | 1,3 MB)

Voortraject leren en werken in de zorg Nova College en de aansluitende niveau 3 opleiding voor anderstaligen (PDF | 85 pagina's | 2,1 MB)

Evaluatie pilots voor statushouder bij Liander en Stedin (PDF | 64 pagina's | 2,1 MB)

Evaluatie VIA-pilot ‘Duurzame arbeidsmarkt op de rails’ (PDF | 74 pagina's | 1,8 MB)