Versoepeling voorwaarden afstandsonderwijs inburgering vanwege coronamaatregelen

De coronamaatregelen van de overheid hebben ook invloed op inburgeren. Het is van belang dat inburgeringsplichtigen toegang blijven houden tot inburgeringsonderwijs en het al geleerde niet verloren gaat door een onderbreking van het leertraject.

Thuis lessen volgen via digitale leermiddelen (afstandsleren) is een gewenst alternatief nu klassikaal leren niet mogelijk is. Voor de meeste inburgeringsplichtigen was dit al toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Nu de maatregelen rondom het coronavirus zijn verlengd zijn een aantal voorwaarden voor afstandsonderwijs versoepeld. Dit meldt minister Koolmees van Sociale zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De twee belangrijkste wijzigingen zijn dat het vanaf 6 april jl. tijdelijk is toegestaan om ook voor analfabete inburgeringsplichtigen de gevolgde uren afstandsonderwijs te betalen vanuit de DUO-lening. Daarnaast wordt het tijdelijk toegestaan om de gevolgde uren via afstandsonderwijs onder bepaalde voorwaarden mee te laten tellen voor een urenverklaring (64-uursverklaring ONA, verlenging inburgeringsplicht en ontheffing inburgeringsplicht). Zie voor een toelichting op de voorwaarden rondom afstandsonderwijs 'Inburgeren in Nederland' op de website van de Rijksoverheid en de laatste versie van het servicedocument op de website van Blik op Werk.