Rijksoverheid start voorlichting inburgeringsplicht nieuwkomers met Turkse nationaliteit

Vanaf 1 januari 2022 zijn nieuwkomers met de Turkse nationaliteit verplicht om in te burgeren. Om een goede start te maken in Nederland is het belangrijk dat nieuwkomers de taal leren en de Nederlandse maatschappij leren kennen. Zo kunnen zij zo snel mogelijk meedoen. Of dat nu via betaald werk, stage of vrijwilligerswerk is. Door de nieuwe Wet inburgering wordt nu ook nieuwkomers met de Turkse nationaliteit daartoe de kans geboden. Om de nieuwkomers voor te lichten over waar ze vanaf 1 januari aan moeten voldoen, start de Rijksoverheid vandaag met voorlichting aan de doelgroep en de instanties die bij die inburgering betrokken zijn. De voorlichting begint vandaag via Rijksoverheid.nl, NaarNederland.nl, maar ook via de sites van ketenpartners als Buitenlandse Zaken, DUO, IND en NederlandWereldwijd.nl

Wat er verandert

De inburgeringsplicht geldt sinds 1 mei 2020 al voor Turkse nieuwkomers met een asielstatus en hun gezinsleden. Vanaf 1 januari 2022 geldt deze verplichting dus ook voor gezinsmigranten die voor langdurig verblijf naar Nederland willen komen en voor overige migranten zoals geestelijk bedienaren. Dat betekent dat de gezinsmigranten en overige migranten zich in Turkije of elders in het buitenland voorbereiden op hun komst naar Nederland en een basisexamen inburgering in het buitenland afleggen. In aanloop daar naar toe zijn er hulpmiddelen beschikbaar in het Nederlands of in het Turks. Eenmaal aangekomen in Nederland start een persoonlijk inburgeringstraject op maat.