Complicatie in uitvoering nieuwe inburgeringswet

Sinds 1 januari 2022 ontvingen zo’n 500 personen een brief van DUO dat zij inburgeringsplichtig zijn onder de Wet inburgering 2021. Voor een deel van deze mensen was dat ten onrechte. Volgens de wet moeten zij inburgeren onder de wet uit 2013. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en partners in de uitvoering zijn bezig dit te herstellen. DUO heeft het proces van vaststellen van de inburgeringsplicht tijdelijk stopgezet. Dit schrijft minister Karien van Gennip (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer.

In 2019 is door SZW de conclusie getrokken dat voor een bepaalde groep inburgeringsplichtigen geldt dat de datum van kennisgeving door DUO bepalend is voor de start van de inburgeringsplicht. Deze conclusie is later onterecht verbreed naar de hele groep inburgeringsplichtigen. Daardoor heeft een deel van de inburgeraars sinds 1 januari jl. ten onrechte kennisgevingen ontvangen voor inburgering onder de Wet inburgering 2021.

Deze groep ontving vóór 1 januari 2022 een verblijfsvergunning en moet daarom, volgens de wet, inburgeren onder de Wet inburgering 2013. Dit maakt uit, omdat nieuwkomers die onder de Wet inburgering 2021 inburgeren begeleiding krijgen van de gemeente bij het inburgeringsproces. Onder de oude Wet inburgering 2013 moeten nieuwkomers hun inburgering zelf regelen.

Op verzoek van minister Van Gennip heeft DUO het proces van het opleggen van de inburgeringsplicht tijdelijk stilgelegd. De dienst werkt momenteel aan een wijziging van de processen om de inburgering op correcte wijze te kunnen herstarten. Ook werken DUO en SZW samen met partners aan een oplossing voor de personen die ten onrechte onder de Wet 2021 zijn geplaatst.