Moet ik al met mijn inburgering beginnen in het land van herkomst?

In 2 gevallen begint uw inburgering al in het land waar u nu nog woont. Als u bij uw partner in Nederland gaat wonen. Of als u geestelijk bedienaar bent (bijvoorbeeld priester of imam). Daarnaast moet u een mvv-plicht hebben. Een mvv is een machtiging tot voorlopig verblijf. Dit is een speciaal visum om Nederland binnen te komen. Voor de inburgering in het buitenland moet u het ‘basisexamen inburgering in het buitenland’ doen.

Start inburgering in het land van herkomst

Valt u onder 1 van de volgende groepen? Dan moet u al in het land van herkomst beginnen met de inburgering:

  • mvv-plichtige partners van Nederlanders;
  • mvv-plichtige nieuwkomers die bij hun partner in Nederland willen verblijven of samen met hun partner naar Nederland komen;
  • mvv-plichtige geestelijk bedienaren (bijvoorbeeld dominees of imams).

Machtiging tot voorlopig verblijf nodig hebben (mvv-plichtig)

Als u mvv-plichtig bent heeft u, naast uw verblijfsvergunning, een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig. U vraagt de mvv tegelijkertijd aan met uw verblijfsvergunning.

Mogelijk heeft u een mvv-vrijstelling en heeft u geen mvv nodig. 

Basisexamen inburgering in het buitenland

Uw inburgering begint al voordat u naar Nederland komt. U moet een basisexamen inburgering in het buitenland doen in het land waar u nog woont. Dit examen gaat over de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving.

U legt dit examen af bij de Nederlandse ambassade of bij het consulaat in het land waar u woont. Is er geen Nederlandse vertegenwoordiging? Dan maakt u het examen in een buurland.

Voor dit examen neemt u zelf contact op met de Nederlandse vertegenwoordiging.

Studiepakket ‘Naar Nederland’

De Nederlandse overheid heeft een zelfstudiepakket laten maken met de naam ‘Naar Nederland’. Met dit studiepakket kunt u oefenen voor het examen. 

Ontheffing inburgeringsexamen buitenland

Mogelijk kunt u door omstandigheden geen inburgeringsexamen in het buitenland doen. Bijvoorbeeld omdat u ziek bent. U kunt dan een ontheffing aanvragen voor het inburgeringsexamen in het buitenland.