Beslisnota bij Kamerbrief over intrekking voorstel wet tot wijziging Wet publieke gezondheid tot incorporatie van Regeling apenpokken

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over intrekking voorstel wet tot wijziging Wet publieke gezondheid tot incorporatie van Regeling apenpokken (PDF | 2 pagina's | 1,0 MB)