Een infectieziekte is een ziekte die wordt veroorzaakt door micro-organismen. Voorbeelden van micro-organismen zijn bacteriën, virussen, schimmels en parasieten. De overheid probeert zeer besmettelijke en ernstige infectieziekten zo veel mogelijk te voorkomen en te beheersen.

Kabinet Rutte III: ondersteuning Q-koortspatiënten

Het kabinet wil Q-koortspatiënten goed ondersteunen, adviseren en begeleiden. Hiervoor komt € 9 miljoen beschikbaar. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.

Zie ook