Bestrijding exotische muggen in Nederland

De overheid bestrijdt exotische muggen in Nederland, waaronder de tijgermug. Exotische muggen kunnen gevaarlijke ziekten overbrengen, zoals chikungunya, knokkelkoorts (dengue) of zika. De kans is klein dat gevonden exotische muggen drager zijn van ziekteverwekkers.

Vestiging exotische muggen in Nederland voorkomen

De tijgermug en andere exotische muggen komen van oorsprong niet in Nederland voor, maar kunnen hier wel overleven. De overheid wil voorkomen dat deze muggen zich vestigen in Nederland. Het Centrum voor Monitoring van Vectoren (CMV) controleert daarom onder meer op risicolocaties zoals bij:

  • gebruikte-bandenbedrijven;
  • bedrijven die Lucky Bamboo importeren;
  • Schiphol;
  • veilingen;
  • de Rotterdamse haven.

Het CMV is onderdeel van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Verantwoordelijkheid bestrijding exotische muggen

Sinds 1 januari 2018 is de Rijksoverheid verantwoordelijk voor het bestrijden van exotische muggen. Voor die tijd waren gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van exotische muggen in Nederland. Maar na onderzoek bleek dat een centrale landelijke aanpak beter is. In de Wet publieke gezondheid (Wpg) staan de nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische muggen.

De NVWA is verantwoordelijk voor de uitvoering, het toezicht en de handhaving.

Aziatische tijgermug

De laatste jaren duikt de Aziatische tijgermug af en toe op in Nederland bij bedrijven die handelen in gebruikte grote banden. Heel soms worden tijgermuggen gevonden bij bedrijven die Lucky bamboo-planten importeren uit China. De NVWA monitort dit en houdt toezicht op de bedrijven. Zo controleert de NVWA of bedrijven zich houden aan de regels voor import van deze planten. Bij overtreding kan de NVWA besluiten om bijvoorbeeld planten te laten vernietigen. Ook kan het bedrijf een boete krijgen. Voor overige bedrijven (ook gebruikte banden) kan de NVWA optreden op grond van de Wpg.

Aziatische bosmug

Sinds 2017 verspreidt de bosmug zich vanuit Lelystad verder over de Flevopolder. Dat was aanleiding voor onderzoek naar de risico’s van deze mug en de bestrijding. Uit dit onderzoek blijkt dat de Aziatische bosmug wereldwijd in de praktijk geen relevante rol speelt bij de verspreiding van muggen-overdraagbare infectieziekten. Ook zorgt de bosmug slechts voor een klein extra risico op verspreiding van ziekten in Nederland ten opzichte van de inheemse muggen. Op advies van het RIVM is besloten de bestrijding van de Aziatische bosmug in de Flevopolder te stoppen. Op andere plaatsen wordt deze mug nog wel bestreden.

Muggen buiten de monitoring

In de zomer van 2016 zijn in Nederland voor het eerst tijgermuggen gevonden op onverwachte plaatsen. Zo is de Aziatische tijgermug gevonden bij een bedrijf in Weert. Ook is deze mug gevonden in een woonwijk in Veenendaal. In 2017 zijn tijgermuggen gevonden in Aalten en Dieren. In 2018 zijn er tijgermuggen gevonden in Arnhem, Westervoort, Eindhoven en Son.

De NVWA bestrijdt ter plaatse om de muggen geen kans te geven zich te vestigen in Nederland.

Exotische mug herkennen en melden

Ziet u een mug waarvan u denkt dat het een exotische mug is? Op de website van de NVWA leest u hoe u een tijgermug herkent. U kunt ook een duidelijke foto van de mug maken en mailen naar de NVWA.

Meldplichten in Caribisch Nederland

Dengue (knokkelkoorts) en chikungunya zijn virusziekten die worden overgedragen door muggen die overdag steken. Bijvoorbeeld de gelekoortsmug en tijgermug. Artsen en laboratoria moeten gevallen van dengue en chikungunya in Caribisch Nederland melden bij de Gezondheidsdienst.

Ook een zikavirusinfectie is meldingsplichtig. Zowel in continentaal Nederland als Caribisch Nederland. Het laboratorium en de arts melden aan de GGD of de Gezondheidsdienst:

  • een zikavirusinfectie tijdens de zwangerschap;
  • een gecompliceerde zikavirusinfectie.

Infectieziekten die door muggen worden overgedragen

Meer informatie over de infectieziekten die door muggen worden overgedragen staat op de website van het RIVM.

Zie ook