Voorbereiden op grote uitbraak infectieziekte

Nederland moet goed voorbereid zijn als er weer een grote uitbraak is van een besmettelijke ziekte, zoals corona. De overheid wil de kans op zo’n uitbraak verkleinen. En als die er toch komt, de gevolgen ervan zoveel mogelijk beperken. Het kabinet trekt jaarlijks € 300 miljoen uit voor extra maatregelen.

Video: hoe de overheid zich voorbereidt op een pandemie

Voice-over tekst pandemische paraatheid

Corona vóélt misschien als lang geleden.

Maar een nieuwe pandemie ligt altijd op de loer. 

En daarom bereiden we ons nú voor.

We doen alles om de kans op een pandemie te verkleinen

Het aantal zieken zo laag mogelijk te houden.

En de gevolgen voor mens en economie te beperken.

Dat doen we door de zorg sterker en flexibeler te maken, met een groot pakket aan maatregelen.

We investeren bijvoorbeeld bij de GGD’en in extra personeel, scholing en onderzoek, voor de bestrijding van infectieziekten.

We doen meer om  te voorkomen dat infectieziekten overgaan van dier op mens.

We bieden opleidingsplekken aan om verpleegkundigen flexibel inzetbaar te maken in acute zorg. 

En we zorgen dat medische producten zoals mondmaskers beter leverbaar zijn tijdens een pandemie, door afspraken te maken met fabrikanten.

Elke pandemie vraagt om wat anders. Daarom oefenen we regelmatig of we goed op verschillende scenario’s zijn voorbereid.

Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Klaar zijn voor volgende pandemie

Het kabinet neemt maatregelen om:

  • de kans op een pandemie (een grote uitbraak van een ziekte) te verkleinen;
  • te zorgen dat er tijdens een pandemie zo min mogelijk mensen ziek worden en overlijden;
  • te zorgen dat de economie zoveel mogelijk kan doorgaan;
  • te zorgen dat mensen zo veel mogelijk hun gewone leven kunnen blijven leven.

De voorbereiding op een pandemie heet ook wel pandemische paraatheid.

Om dat te bereiken gaat de overheid: