Tweede Kamer stemt in met eerste aanpassing wet publieke gezondheid

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid (Wpg). De wetswijziging is nodig om collectieve maatregelen te kunnen nemen bij een mogelijke toekomstige pandemie om verspreiding tegen te gaan, en tegelijkertijd parlementaire betrokkenheid te regelen. Op dit moment is dat niet mogelijk en kan dit alleen via noodverordeningen.

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk om in het belang van de volksgezondheid maatregelen te nemen op het gebied van veilige afstand, hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen, openstelling publieke plaatsen, evenementen en bedrijfsmatig personenvervoer, en test- en quarantaineplicht voor inreizigers. Om maatregelen te kunnen nemen moet een infectieziekte daar eerst voor worden aangemerkt (A1). Het parlement wordt hierbij betrokken. In de wet zijn op voorhand geen (A1-)infectieziekten opgenomen.

Het voorstel gaat nu naar de Eerste Kamer voor behandeling.

Voor de aanpassing van de Wpg is gekozen om te werken met tranches om de noodzakelijke aanpassingen van deze wet zo snel als zorgvuldig mogelijk is te behandelen. De tweede tranche komt binnenkort in internetconsultatie. Daarin moet onder andere de sturing vanuit VWS via de landelijke functionaliteit op de GGD’en mogelijk gemaakt worden. Dat is nodig om in crisistijd snel te kunnen handelen en opschalen.