Meldingsplicht infectieziekten

Artsen en laboratoria moeten bepaalde infectieziekten melden bij de Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD) als zij deze bij patiënten tegenkomen. De meldingsplicht helpt de verspreiding te voorkomen van infectieziekten. 

Welke infectieziekten zijn meldingsplichtig?

Op de website van het RIVM ziet u welke infectieziekten meldingsplichtig zijn. Voor elke ziekte staat vast welke maatregelen de GGD kan nemen om de bevolking te beschermen. De meldingsplicht infectieziekten staat in de Wet publieke gezondheid (Wpg).

Maatregelen om verspreiding te voorkomen

Als een arts melding maakt van een infectieziekte, spoort de GGD de bron van de infectie op. Ook bekijkt de GGD of de patiënt mogelijk anderen heeft besmet. De GGD kan dan maatregelen nemen om die te beschermen en verspreiding van de ziekte te voorkomen. De GGD kan contacten van de patiënt bijvoorbeeld (laten) vaccineren of medicijnen voorschrijven.

Melding bij Centrum Infectieziektebestrijding (CIb)

De GGD moet infectieziekten waarvoor een meldingsplicht geldt altijd doorgeven aan het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb). Dit gebeurt anoniem. Persoonlijke gegevens van patiënten worden dus niet landelijk bekend. Het CIb gebruikt de meldingen onder andere om te beoordelen of landelijke bestrijdingsmaatregelen nodig zijn.