Meldingsplicht infectieziekten

Artsen en laboratoria moeten bepaalde infectieziekten melden bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) als zij deze bij patiënten zien. De meldingen helpen de verspreiding van infectieziekten te stoppen. In Caribisch Nederland geldt ook een meldingsplicht.

Infectieziekten die artsen moeten melden

Bekijk welke infectieziekten meldingsplichtig zijn op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bijvoorbeeld polio en tuberculose. Het gaat om infectieziekten die ernstig genoeg zijn om te melden. Of waarvoor dingen geregeld zijn buiten de normale zorg. Voor elke ziekte staat vast welke maatregelen de GGD kan nemen om de bevolking te beschermen. De meldingsplicht infectieziekten staat in de Wet publieke gezondheid (Wpg)

Er zijn ook veel infectieziekten waar de overheid zich niet mee bemoeit, een gewone verkoudheid bijvoorbeeld.

Maatregelen om verspreiding infectieziekten te voorkomen

Als een arts melding maakt van een infectieziekte, spoort de GGD de bron van de infectie op. Ook bekijkt de GGD of de patiënt mogelijk anderen heeft besmet. De GGD kan dan maatregelen nemen. Bijvoorbeeld contacten van de patiënt (laten) vaccineren of medicijnen voorschrijven. Op die manier kan de GGD de mensen beschermen en verspreiding van de ziekte voorkomen.

Melding bij Centrum Infectieziektebestrijding (CIb)

De GGD moet infectieziekten waarvoor een meldingsplicht geldt altijd doorgeven aan het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb). Dit gebeurt anoniem. Persoonlijke gegevens van patiënten worden dus niet landelijk bekend. Het CIb gebruikt de meldingen onder andere om te beoordelen of landelijke bestrijdingsmaatregelen nodig zijn.

Meldingsplicht in Caribisch Nederland

Dengue (knokkelkoorts) en chikungunya zijn virusziekten die worden overgedragen door muggen die overdag steken. Bijvoorbeeld de gelekoortsmug en tijgermug. Artsen en laboratoria moeten gevallen van dengue en chikungunya in Caribisch Nederland melden bij de Gezondheidsdienst.

Ook een zikavirusinfectie is meldingsplichtig. Zowel in continentaal Nederland als Caribisch Nederland. Het laboratorium en de arts melden aan de GGD of de Gezondheidsdienst:

  • een zikavirusinfectie tijdens de zwangerschap;
  • een gecompliceerde zikavirusinfectie.