Ook bij epidemie kunnen verkiezingen doorgaan

In het voorstel voor de Wet toevoeging epidemieafdeling Kieswet wordt geregeld dat verkiezingen op een veilige manier door kunnen gaan in het geval van een epidemie. Door de Kieswet aan te passen, wordt het bij een epidemie mogelijk om bij de organisatie van een verkiezing extra maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld dat mensen meer tijd krijgen voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen voor kandidaten die mee willen doen aan de verkiezing. En wanneer een stemlokaal te klein is om de stemmen te tellen, er de mogelijkheid is om de telling op een andere locatie uit te voeren. De ministerraad heeft er mee ingestemd om dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen.

Minister De Jonge: “Verkiezingen zijn de basis van onze democratie. Dat is het moment dat je met jouw stem mede kan bepalen welke richting het land opgaat. Voor het vertrouwen in de democratie is het van groot belang dat verkiezingen altijd door kunnen gaan, ook als er sprake is van een epidemie. Met dit voorstel zorgen we daarvoor.”

Tijdens de covid-19-pandemie was de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 van kracht. Met deze Tijdelijke wet was het mogelijk om verkiezingen te organiseren waarbij rekening werd gehouden met de coronamaatregelen. Na corona is deze Tijdelijke wet ingetrokken. Het kabinet wil in de Kieswet een aantal basismaatregelen opnemen voor het geval er in de toekomst opnieuw een epidemie of pandemie is.

Het wetsvoorstel introduceert onder andere de mogelijkheid voor het centraal stembureau om hun zittingen via een livestream uit te zenden, waarbij kiezers digitaal bezwaar kunnen maken. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om meerdere plaatsvervangende leden voor het centraal stembureau aan te wijzen, zodat de zitting toch door kan gaan als een lid van het centraal stembureau niet deel kan nemen.

Het grootste deel van deze wijzigingen stond eerder al in de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19. De VNG, NVVB, NGB en de Kiesraad hebben meegedacht over deze wetswijziging.