Aanpak ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme veroorzaakt in Nederland jaarlijks bij 1.000 tot 2.500 mensen langdurige klachten. Bijvoorbeeld in zenuwen, gewrichten, huid en heel soms het hart. De Rijksoverheid pakt de ziekte aan met onderzoek en voorlichting.

Voorlichting ziekte van Lyme

De beste manier om de ziekte van Lyme te voorkomen, is door u te beschermen tegen tekenbeten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) biedt nog meer voorlichting rondom teken en de ziekte van Lyme:

Onderzoek ziekte van Lyme

Van 2015 tot 2019 loopt de LymeProspect studie. Dit onderzoek moet achterhalen waarom sommige mensen na behandeling toch klachten houden. Ongeveer 23.500 mensen met een rode ring- of vlekvormige uitslag op de huid bezochten in 2014 een huisarts. Deze uitslag is het meest voorkomende signaal van de ziekte van Lyme. Meestal helpt een behandeling met antibiotica. Maar elk jaar houden 1.000 tot 2.500 patiënten in Nederland langdurige klachten. 

Expertisecentrum ziekte van Lyme

Het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum zet zich in om de preventie, diagnostiek en behandeling van de ziekte van Lyme te verbeteren. Het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum bestaat uit de volgende partijen:

  • Academisch Medisch Centrum Amsterdam;
  • Centrum Infectieziektebestrijding (RIVM);
  • Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten (Lymevereniging);
  • Radboudumc Nijmegen.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt voor de periode 2017-2020 € 2,5 miljoen beschikbaar voor het Nederlands Lymeziekte-expertisecentrum.