30%-regeling hoogopgeleide buitenlandse werknemers (expats)

Hoogopgeleide buitenlandse werknemers (expats) kunnen via hun werkgever jaarlijks belastingvrij een vergoeding krijgen tot 30% van hun loon. De expatregeling is bedoeld om werknemers te compenseren voor bijvoorbeeld reiskosten en kosten om een woning in te richten. Sinds 1 januari 2024 krijgen ze stapsgewijs minder belastingvoordeel.

Belastingvoordeel voor extra kosten buitenlandse werknemers

De 30%-regeling is voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werken en meer dan € 46.107 per jaar verdienen. Zij kunnen onder voorwaarden 5 jaar lang belastingvrij een vergoeding krijgen van maximaal 30% van hun loon. Ze krijgen die vergoeding over een bedrag van maximaal € 233.000 per jaar. Hun werkgever betaalt de vergoeding en regelt de belastingvrijstelling bij de Belastingdienst.

De vergoeding is bedoeld voor kosten om in Nederland te kunnen werken. Bijvoorbeeld reiskosten en extra kosten voor huisvesting en levensonderhoud. Veel expats moeten in Nederland een huis huren terwijl ze in hun eigen land ook een woning hebben.

Voorwaarden voor 30%-regeling

De voorwaarden voor de 30%-regelingstaan op de website van de Belastingdienst.

De werkgever moet de 30%-regeling aanvragen bij de Belastingdienst.

30%-regeling versoberd sinds 1 januari 2024

Sinds 1 januari 2024 krijgen expats die voldoen aan de voorwaarden:

  • de eerste 20 maanden 30% belastingvrij;
  • de daaropvolgende 20 maanden 20% belastingvrij;
  • de laatste 20 maanden 10% belastingvrij.

Tot eind 2023 kregen hoogopgeleide buitenlandse werknemers 5 jaar lang 30% van hun jaarsalaris belastingvrij.

Werknemers die in 2023 gebruikmaakten van de regeling, krijgen 5 jaar de belastingvrije vergoeding van 30%.

30%-regeling over bedrag tot € 233.000

Expats kunnen de belastingvergoeding krijgen over hun salaris tot € 233.000 per jaar (bedrag voor 2024). Dat is grens voor topsalarissen uit de Wet normering topinkomens (WNT).

Voor expats die de belastingvrije vergoeding van 30% sinds 2022 krijgen, gaat de grens voor topsalarissen gelden vanaf 1 januari 2026.