Waar kan ik als ouder de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanvragen?

U vraagt als ouder de combinatiekorting aan bij de Belastingdienst. Dit doet u via uw belastingaangifte of via een verzoek om een voorlopige aanslag.

Combinatiekorting aanvragen

U kunt de inkomensafhankelijke combinatiekorting aanvragen op 2 manieren:

  • Belastingaangifte

    U vraagt de inkomensafhankelijke combinatiekorting aan door aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. Dat kan met het aangifteprogramma op de site van de Belastingdienst of met het aangifteformulier. De Belastingdienst past zelf de korting toe als u daarvoor in aanmerking komt.

  • Verzoek voorlopige aanslag

    U kunt de inkomensafhankelijke combinatiekorting ook aanvragen via een verzoek om een voorlopige aanslag. In een voorlopige aanslag staat hoeveel belasting u terugkrijgt of moet betalen. De Belastingdienst baseert dit bedrag op een voorlopige berekening. Krijgt u een voorlopige aanslag, dan kunt u de combinatiekorting vooraf maandelijks terugkrijgen. U krijgt later altijd wel een definitieve aanslag.

Combinatiekorting: minder belasting en premie

De Belastingdienst trekt het bedrag van de combinatiekorting af van de inkomstenbelasting en de premie volksverzekeringen die u moet betalen. Hierdoor betaalt u minder belasting en premie.

De hoogte van de korting is afhankelijk van uw inkomen. De voorwaarden en bedragen van de combinatiekorting vindt u op de website van de Belastingdienst. Heeft u geen arbeidsinkomen of geen recht op zelfstandigenaftrek, dan krijgt u deze korting niet.