Wat is een heffingskorting en welke heffingskortingen zijn er?

Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting (IB) en premies volksverzekeringen. Bijvoorbeeld de algemene heffingskorting of de arbeidskorting. U kunt in aanmerking komen voor verschillende heffingskortingen. Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Bekijk alle heffingskortingen op de website van de Belastingdienst.

Heffingskorting automatisch ontvangen of aanvragen

De meeste heffingskortingen worden verrekend met uw loon of uitkering. Uw werkgever of uitkerende instelling regelt dat. Voor deze heffingskortingen hoeft u niets te doen:

 • algemene heffingskorting;
 • arbeidskorting;
 • ouderenkorting en alleenstaandeouderenkorting;
 • jonggehandicaptenkorting;
 • levensloopverlofkorting.

De overige heffingskortingen vraagt u aan bij de Belastingdienst. Dat kan met het aangifteprogramma op de website van de Belastingdienst.

Algemene heffingskorting

Als u in Nederland woont en loonbelasting of inkomstenbelasting moet betalen, heeft u recht op de algemene heffingskorting. Deze korting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Heeft u geen of een laag inkomen, waardoor de korting niet helemaal met de belasting verrekend kan worden? Dan kan de Belastingdienst in sommige gevallen de heffingskorting uitbetalen. U moet hiervoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Let op: de komende jaren verhoogt het kabinet de algemene heffingskorting. In 2019 is hier een eerste stap in gezet.

Lees meer over de algemene heffingskorting op de website van de Belastingdienst.

Heffingskortingen voor werkenden

 • Arbeidskorting

  U heeft recht op de arbeidskorting als u loon, winst uit een onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden heeft. De hoogte van deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomsten.
  In 2023 is de maximale arbeidskorting € 5.052 (was € 4.260 in 2022). Vanaf een inkomen van € 37.697 (was € 36.650 in 2022) wordt de arbeidskorting steeds lager. Het afbouwpercentage bedraagt 6,51% (was 5,86% in 2022). Let op: het kabinet verhoogt de arbeidskorting en introduceert een ander opbouwtraject. 
 • Levensloopverlofkorting

  U krijgt levensloopverlofkorting als u geld opneemt uit uw levenslooptegoed voor onbetaald verlof. De levensloopverlofkorting is gelijk aan het bedrag dat u opneemt, tot een vastgesteld maximum. Sinds 2012 bouwt u geen levensloopverlofkorting meer op. De opgebouwde levensloopverlofkorting wordt wel verrekend als u levenslooptegoed opneemt. Kijk voor de voorwaarden van de levensloopverlofkorting op de website van de Belastingdienst.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (voor ouders met jonge kinderen)

Alleenstaande ouders en minstverdienende partners kunnen de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) krijgen als zij zorgen voor kinderen jonger dan 12 jaar en meer verdienen dan het drempelinkomen. De hoogte van de heffingskorting is afhankelijk van het inkomen. Sinds 2019 is de opbouw van de IACK veranderd. Het basisbedrag van € 1.052 is verdwenen en de opbouw ervan begint bij het drempelinkomen bij een bedrag van € 0. Daarna gaat de opbouw wel sneller. Het percentage is 11,5%. Het maximale bedrag van de IACK in 2022 is € 2.534. 

IACK: Per 2025 wordt de IACK afgeschaft.

Ouderenkorting en alleenstaandeouderenkorting

Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de ouderenkorting. Uw inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. In 2022 is dat € 38.464. Als u alleenstaand bent, kunt u (ook) recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting. De ouderenkorting bedraagt in 2022 maximaal € 1.726. De alleenstaandeouderenkorting bedraagt in 2022 € 449. 

Jonggehandicaptenkorting

U kunt de jonggehandicaptenkorting krijgen in de volgende gevallen:

 • U heeft recht op een Wajong-uitkering (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) of op hulp om werk te vinden. U krijgt daarnaast geen ouderenkorting.
 • U heeft recht op een Wajong uitkering of op hulp om werk te vinden. Maar u ontvangt geen Wajong-uitkering omdat u ook ander inkomen heeft.

Korting groene beleggingen

U krijgt belastingkorting als u spaart in een groenfonds. U mag in 2022 dan tot een bedrag van € 61.215 groen sparen. U betaalt hierover geen vermogensrendementheffing. Verder krijgt u ook een korting op uw inkomstenbelasting. Heeft u in 2022 een fiscale partner? Dan is de gezamenlijke vrijstelling maximaal € 122.430.