Wat is een heffingskorting en welke heffingskortingen zijn er?

Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting (IB) en premies volksverzekeringen. Bijvoorbeeld de algemene heffingskorting of de arbeidskorting. U kunt in aanmerking komen voor verschillende heffingskortingen. Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Bekijk alle heffingskortingen op de website van de Belastingdienst.

Heffingskorting automatisch ontvangen of aanvragen

De meeste heffingskortingen worden verrekend met uw loon of uitkering. Uw werkgever of uitkerende instelling regelt dat. Voor deze heffingskortingen hoeft u niets te doen:

 • algemene heffingskorting;
 • arbeidskorting;
 • ouderenkorting en alleenstaandeouderenkorting;
 • jonggehandicaptenkorting;
 • levensloopverlofkorting.

De overige heffingskortingen vraagt u aan bij de Belastingdienst. Dat kan met het aangifteprogramma op de website van de Belastingdienst.

Algemene heffingskorting

Als u in Nederland woont en loonbelasting of inkomstenbelasting moet betalen, heeft u recht op de algemene heffingskorting. Deze korting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Heeft u geen of een laag inkomen, waardoor de korting niet helemaal met de belasting verrekend kan worden? Dan kan de Belastingdienst in sommige gevallen de heffingskorting uitbetalen. U moet hiervoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Let op: de komende jaren verhoogt het kabinet de algemene heffingskorting. In 2019 is hier een eerste stap in gezet.

Lees meer over de algemene heffingskorting op de website van de Belastingdienst.

Heffingskortingen voor werkenden

 • Arbeidskorting

  U heeft recht op de arbeidskorting als u loon, winst uit een onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden heeft. De hoogte van deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomsten.
  Sinds 2019 is de maximale arbeidskorting € 3.399 (was € 3.249 in 2018). Vanaf een inkomen van € 34.060 (was € 33.112 in 2018) wordt de arbeidskorting steeds lager. Het afbouwpercentage bedraagt 6,0% (was 3,6% in 2018). Let op: het kabinet verhoogt de arbeidskorting en introduceert een ander opbouwtraject
 • Levensloopverlofkorting

  U krijgt levensloopverlofkorting als u geld opneemt uit uw levenslooptegoed voor onbetaald verlof. De levensloopverlofkorting is gelijk aan het bedrag dat u opneemt, tot een vastgesteld maximum. Sinds 2012 bouwt u geen levensloopverlofkorting meer op. De opgebouwde levensloopverlofkorting wordt wel verrekend als u levenslooptegoed opneemt. Kijk voor de voorwaarden van de levensloopverlofkorting op de website van de Belastingdienst.

Prinsjesdag 2020: arbeidskorting eerder omhoog

De arbeidskorting die voor 2022 gepland stond, is vervroegd naar 2021. Met deze heffingskorting betalen werkenden minder belasting. Zo gaat werken meer lonen. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (voor ouders met jonge kinderen)

Alleenstaande ouders en minstverdienende partners kunnen de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) krijgen als zij zorgen voor kinderen jonger dan 12 jaar en meer verdienen dan het drempelinkomen. De hoogte van de heffingskorting is afhankelijk van het inkomen. Sinds 2019 is de  opbouw van de IACK veranderd. Het basisbedrag van € 1.052 verdwijnt en de opbouw ervan begint bij het drempelinkomen bij een bedrag van € 0. Daarna gaat de opbouw wel sneller. Het percentage gaat van 6,2% naar 11,5%. Het maximale bedrag van de IACK in 2019 is € 2.835 (was € 2.801 in 2018). 

Ouderenkorting en alleenstaandeouderenkorting

Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de ouderenkorting. Uw inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. Als u alleenstaand bent, kunt u (ook) recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting. In 2019 is de ouderenkorting omhoog gegaan met € 178. De ouderenkorting bedraagt in 2019 maximaal € 1.596. De alleenstaandeouderenkorting bedraagt in 2019 € 429 (was € 423). 

Jonggehandicaptenkorting

U kunt de jonggehandicaptenkorting krijgen in de volgende gevallen:

 • U heeft recht op een Wajong-uitkering (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) of op hulp om werk te vinden. U krijgt daarnaast geen ouderenkorting.
 • U heeft recht op een Wajong uitkering of op hulp om werk te vinden. Maar u ontvangt geen Wajong-uitkering omdat u ook ander inkomen heeft.

Korting groene beleggingen

U krijgt belastingkorting als u spaart in een groenfonds. U mag in 2019 dan tot een bedrag van € 58.540 (was € 57.845) groen sparen. U betaalt hierover geen vermogensrendementheffing. Verder krijgt u ook een korting op uw inkomstenbelasting. Heeft u in 2019 een fiscale partner? Dan is de gezamenlijke vrijstelling maximaal € 117.080.