Wat is een heffingskorting en welke heffingskortingen zijn er?

Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting (IB) en premies volksverzekeringen. Bijvoorbeeld de algemene heffingskorting of de arbeidskorting. U kunt in aanmerking komen voor verschillende heffingskortingen. Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Bekijk alle heffingskortingen op de website van de Belastingdienst.

Heffingskorting automatisch ontvangen of aanvragen

De meeste heffingskortingen worden verrekend met uw loon of uitkering. Uw werkgever of uitkerende instelling regelt dat. Voor deze heffingskortingen hoeft u niets te doen:

 • algemene heffingskorting;
 • arbeidskorting;
 • heffingskortingen voor mensen die AOW ontvangen;
 • tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden;
 • jonggehandicaptenkorting;
 • levensloopverlofkorting.

De overige heffingskortingen vraagt u aan bij de Belastingdienst. Dat kan met het aangifteprogramma op de website van de Belastingdienst.

Algemene heffingskorting

Als u in Nederland woont en loonbelasting of inkomstenbelasting moet betalen, heeft u recht op de algemene heffingskorting. Deze korting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Heeft u geen of een laag inkomen, waardoor de korting niet helemaal met de belasting verrekend kan worden? Dan kan de Belastingdienst in sommige gevallen de heffingskorting uitbetalen. U moet hiervoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Let op: het kabinet wil de algemene heffingskorting verhogen

Lees meer over de algemene heffingskorting op de website van de Belastingdienst.

Heffingskortingen voor werkenden

 • Arbeidskorting

  U heeft recht op de arbeidskorting als u loon, winst uit een onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden hebt. De hoogte van deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomsten.
  Per 2018 is de maximale arbeidskorting € 3.249 (was € 3.223 in 2017). Vanaf een inkomen van € 33.112 (was € 32.444 in 2017) wordt de arbeidskorting steeds lager. Let op: het kabinet wil de arbeidskorting verhogen en een ander opbouwtraject introduceren
 • Levensloopverlofkorting

  U krijgt levensloopverlofkorting als u geld opneemt uit uw levenslooptegoed voor onbetaald verlof. De levensloopverlofkorting is gelijk aan het bedrag dat u opneemt, tot een vastgesteld maximum. Sinds 2012 bouwt u geen levensloopverlofkorting meer op. De opgebouwde levensloopverlofkorting wordt wel verrekend als u levenslooptegoed opneemt. Kijk voor de voorwaarden van de levensloopverlofkorting op de website van de Belastingdienst.
 • Werkbonus

  De werkbonus is een belastingkorting voor mensen met een laag inkomen. Deze belastingkorting is per 1 januari 2018 vervallen.

Heffingskortingen voor ouders

 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting

  Alleenstaande ouders en minstverdienende partners kunnen de inkomensafhankelijke combinatiekorting krijgen als zij zorgen voor kinderen jonger dan 12 jaar. De hoogte van de heffingskorting is afhankelijk van uw inkomen. In 2018 is de inkomensafhankelijke combinatiekorting hoger dan in 2017, namelijk maximaal € 2.801 (was € 2.778). 

Heffingskorting voor ouderen

 • (Alleenstaande)ouderenkorting

  Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de ouderenkorting. Uw inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. Als u alleenstaand bent, kunt u (ook) recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting. De ouderenkorting is in 2018 omhoog gegaan met € 115. De ouderenkorting bedraagt in 2018 maximaal € 1.418. 

Jonggehandicaptenkorting

U kunt de jonggehandicaptenkorting krijgen in de volgende gevallen:

 • U heeft recht op een Wajong-uitkering (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) of op hulp om werk te vinden. U krijgt daarnaast geen ouderenkorting.
 • U heeft recht op een Wajong uitkering of op hulp om werk te vinden. Maar u ontvangt geen Wajong-uitkering omdat u ook ander inkomen heeft.

Korting groene beleggingen

U krijgt belastingkorting als u spaart in een groenfonds. U mag in 2018 dan tot een bedrag van € 57.845 (was € 57.385) groen sparen. U betaalt hierover geen vermogensrendementheffing. Verder krijgt u ook een korting op uw inkomstenbelasting. Heeft u in 2018 een fiscale partner? Dan is de gezamenlijke vrijstelling maximaal € 115.690.