Inkomstenbelasting

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Wat is een heffingskorting en welke heffingskortingen zijn er?

Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting (IB) en premies volksverzekeringen. Bijvoorbeeld de algemene heffingskorting of de arbeidskorting. U kunt in aanmerking komen voor verschillende heffingskortingen. Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

U kunt zelf nagaan welke heffingskortingen u kunt krijgen op de website van de Belastingdienst.

Heffingskorting automatisch ontvangen of aanvragen

De meeste heffingskortingen worden verrekend met uw loon of uitkering. Uw werkgever of uitkerende instelling regelt dat. Voor deze heffingskortingen hoeft u niets te doen:

 • algemene heffingskorting;
 • arbeidskorting;
 • heffingskortingen voor mensen die AOW ontvangen;
 • tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden;
 • jonggehandicaptenkorting;
 • levensloopverlofkorting.

De overige heffingskortingen vraagt u aan bij de Belastingdienst. Dat kan met het aangifteprogramma op de website van de Belastingdienst.

Vervallen heffingskortingen sinds 1 januari 2016

Sinds 1 januari 2016 is de tijdelijke heffingskorting vroeggepensioneerden komen te vervallen. Kreeg u deze heffingskorting in 2015? Dan betaalt u in 2016 maximaal € 61 meer belasting.

 

Algemene heffingskorting

Als u in Nederland woont en loonbelasting of inkomstenbelasting moet betalen, heeft u recht op de algemene heffingskorting. Deze korting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Heeft u geen of een laag inkomen, waardoor de korting niet helemaal met de belasting verrekend kan worden? Dan kan de Belastingdienst de heffingskorting uitbetalen. U moet hiervoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

In 2016 wordt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner verder afgebouwd. Bent u geboren na 31 december 1962? En ontvangt u de algemene heffingskorting? Dan krijgt u in 2016 maximaal € 1.041 uitbetaald.

Verder gaat in 2016 de algemene heffingskorting omhoog bij een inkomen van € 19.922 of lager. Bij een inkomen hoger dan € 19.922 wordt de heffingskorting steeds lager. Bij een inkomen vanaf € 66.419 is de heffingskorting € 0.

Heffingskortingen voor werkenden

 • Arbeidskorting

  U heeft recht op de arbeidskorting als u loon, winst uit een onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden hebt. De hoogte van deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomsten.
  De maximale arbeidskorting is in 2016 hoger, namelijk € 3.031. Vanaf een inkomen van € 34.015 wordt de arbeidskorting steeds lager. Bij een inkomen vanaf € 111.590 is deze € 0.
 • Levensloopverlofkorting

  U krijgt levensloopverlofkorting als u geld opneemt uit uw levenslooptegoed voor onbetaald verlof. De levensloopverlofkorting is gelijk aan het bedrag dat u opneemt, tot een vastgesteld maximum. Sinds 2012 bouwt u geen levensloopverlofkorting meer op. De opgebouwde levensloopverlofkorting wordt wel verrekend als u levenslooptegoed opneemt. U kunt het hele bedrag aan levenslooptegoed opnemen in 2015. U betaalt dan belasting over 80% van het levenslooptegoed dat u tot 31 december 2013 had opgebouwd. Voorwaarde is dat u uw volledige levenslooptegoed in 1 keer opneemt.
 • Werkbonus

  De werkbonus is een belastingkorting voor mensen met een laag inkomen. In 2016 kunt u vanaf een leeftijd van 62 jaar in aanmerking komen voor de werkbonus. In 2015 was dit vanaf 61 jaar.

Heffingskortingen voor ouders

 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting

  Alleenstaande ouders en minstverdienende partners kunnen de inkomensafhankelijke combinatiekorting krijgen als zij zorgen voor kinderen jonger dan 12 jaar. De hoogte van de heffingskorting is afhankelijk van uw inkomen. In 2016 is de inkomensafhankelijke combinatiekorting hoger dan in 2015, namelijk maximaal € 2.769

Heffingskorting voor ouderen

 • (Alleenstaande)ouderenkorting

  Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de ouderenkorting. Uw inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. Als u alleenstaand bent, kunt u (ook) recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting.
  Het kabinet verlaagt de ouderenkorting (PDF, 156 KB). Dit staat in het Belastingplan 2015. De Eerste en Tweede Kamer hebben dit voorstel van het kabinet goedgekeurd.

Jonggehandicaptenkorting

U kunt de jonggehandicaptenkorting krijgen in de volgende gevallen:

 • U heeft recht op een Wajong-uitkering (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) of op hulp om werk te vinden. U krijgt daarnaast geen ouderenkorting.
 • U heeft recht op een Wajong uitkering of op hulp om werk te vinden. Maar u ontvangt geen Wajong-uitkering omdat u ook ander inkomen heeft.
De Rijksoverheid. Voor Nederland