Wat is een heffingskorting en welke heffingskortingen zijn er?

Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting (IB) en premies volksverzekeringen. Bijvoorbeeld de algemene heffingskorting of de arbeidskorting. U kunt in aanmerking komen voor verschillende heffingskortingen. Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

U kunt zelf nagaan welke heffingskortingen u kunt krijgen op de website van de Belastingdienst.

Heffingskorting automatisch ontvangen of aanvragen

De meeste heffingskortingen worden verrekend met uw loon of uitkering. Uw werkgever of uitkerende instelling regelt dat. Voor deze heffingskortingen hoeft u niets te doen:

 • algemene heffingskorting;
 • arbeidskorting;
 • heffingskortingen voor mensen die AOW ontvangen;
 • tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden;
 • jonggehandicaptenkorting;
 • levensloopverlofkorting.

De overige heffingskortingen vraagt u aan bij de Belastingdienst. Dat kan met het aangifteprogramma op de website van de Belastingdienst.

Algemene heffingskorting

Als u in Nederland woont en loonbelasting of inkomstenbelasting moet betalen, heeft u recht op de algemene heffingskorting. Deze korting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Heeft u geen of een laag inkomen, waardoor de korting niet helemaal met de belasting verrekend kan worden? Dan kan de Belastingdienst de heffingskorting uitbetalen. U moet hiervoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de minstverdienende partner wordt in 2017 verder afgebouwd.

Bij een inkomen van € 19.982 of lager wordt in 2017 het bedrag van de algemene heffingskorting hoger. Bij een inkomen hoger dan € 19.982 wordt de heffingskorting steeds lager.

Heffingskortingen voor werkenden

 • Arbeidskorting

  U heeft recht op de arbeidskorting als u loon, winst uit een onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden hebt. De hoogte van deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomsten.
  Vanaf 2017 is de maximale arbeidskorting € 3.223. Vanaf een inkomen van € 32.444 wordt de arbeidskorting steeds lager.
 • Levensloopverlofkorting

  U krijgt levensloopverlofkorting als u geld opneemt uit uw levenslooptegoed voor onbetaald verlof. De levensloopverlofkorting is gelijk aan het bedrag dat u opneemt, tot een vastgesteld maximum. Sinds 2012 bouwt u geen levensloopverlofkorting meer op. De opgebouwde levensloopverlofkorting wordt wel verrekend als u levenslooptegoed opneemt. De levensloopverlofkorting is in 2017 maximaal € 210 per jaar dat u hebt gespaard voor de levensloopregeling in de periode 2006 tot en met 2011. Kijk voor de voorwaarden van de levensloopverlofkorting op de website van de Belastingdienst.
 • Werkbonus

  De werkbonus is een belastingkorting voor mensen met een laag inkomen. In 2017 kunt u vanaf een leeftijd van 63 jaar in aanmerking komen voor de werkbonus. 

Heffingskortingen voor ouders

 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting

  Alleenstaande ouders en minstverdienende partners kunnen de inkomensafhankelijke combinatiekorting krijgen als zij zorgen voor kinderen jonger dan 12 jaar. De hoogte van de heffingskorting is afhankelijk van uw inkomen. In 2017 is de inkomensafhankelijke combinatiekorting hoger dan in 2016, namelijk maximaal € 2.778. 

Heffingskorting voor ouderen

 • (Alleenstaande)ouderenkorting

  Als u de AOW-leeftijd heeft bereikt, kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de ouderenkorting. Uw inkomen moet daarvoor onder een bepaalde grens liggen. Als u alleenstaand bent, kunt u (ook) recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting.
  Het kabinet verlaagt de ouderenkorting (PDF, 156 KB)

Jonggehandicaptenkorting

U kunt de jonggehandicaptenkorting krijgen in de volgende gevallen:

 • U heeft recht op een Wajong-uitkering (Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten) of op hulp om werk te vinden. U krijgt daarnaast geen ouderenkorting.
 • U heeft recht op een Wajong uitkering of op hulp om werk te vinden. Maar u ontvangt geen Wajong-uitkering omdat u ook ander inkomen heeft.

Korting groene beleggingen

U krijgt belastingkorting als u spaart in een groenfonds. U mag in 2017 dan tot een bedrag van € 57.385 groen sparen. U betaalt hierover geen vermogensrendementheffing. Verder krijgt u ook een korting op uw inkomstenbelasting. Heeft u in 2017 een fiscale partner? Dan is de gezamenlijke vrijstelling maximaal  € 114.770.