Wat moet ik als werkgever afdragen over het loon van werknemers?

U houdt als werkgever elke maand loonheffing in op het salaris van uw werknemers. U betaalt ook de premies voor de werknemersverzekeringen WW, WAO en WIA.

Loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (loonheffing)

Loonheffing is de belasting die een werkgever namens een werknemer betaalt. Loonheffing is de verzamelnaam voor loonbelasting en de premie voor de volksverzekeringen. Dit zijn de:

 • Algemene ouderdomswet (AOW);
 • Algemene nabestaandenwet (ANW)
 • Wet langdurige zorg (WLZ).

Er gelden een aparte regels voor loonheffingen bij artiesten en beroepssporters.

Loonheffing over alle beloningen

De werkgever moet loonheffing aangeven en betalen over al het loon van zijn werknemers. Loon is onder meer:

 • salaris;
 • vakantiegeld;
 • overwerkloon;
 • 13e maand;
 • loon in natura: zoals auto van de zaak.

Als werkgever mag u via de werkkostenregeling wel sommige zaken onbelast vergoeden. Zoals:

 • reiskostenvergoeding;
 • kosten voor studie;
 • kerstpakketten;
 • lunches.

In het Handboek loonheffing geeft de Belastingdienst informatie over de loonheffingen. Zoals de administratieve die een ondernemer verplicht moet doen.

Afdrachtvermindering loonbelasting en premie volksverzekeringen

Soms hoeft de werkgever niet het hele bedrag van de ingehouden loonheffing voor zijn werknemers af te dragen. De werkgever maakt dan gebruik van afdrachtverminderingen. Hiermee worden sommige kosten (zoals kosten voor studie van de werknemer) gecompenseerd.

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Heeft u een bedrijf dat ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? En wilt u uw kosten voor R&D (Research & Development) verlagen? Dan kunt u misschien gebruikmaken van de innovatieregeling WBSO. Zelfstandigen zonder personeel krijgen subsidie in de vorm van een flink hogere zelfstandigenaftrek. Meer informatie over deze regeling vindt u op de site RVO.nl onder de afkorting WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).  

Premieheffing werknemersverzekeringen

De werkgever betaalt zelf de premies voor de werknemersverzekeringen (WW, WAO en WIA). Hij houdt deze premie dus niet in op het loon van de werknemer. De overheid stelt elk jaar in januari en in juli de hoogte van deze premies vast.