Wat is de maximale reiskostenvergoeding die ik van mijn werkgever kan ontvangen?

Reist u met eigen vervoer naar uw werk? Dan kan uw werkgever u maximaal € 0,19 per kilometer vergoeden, zonder dat u hierover belasting betaalt. Voor deze maximale kilometervergoeding maakt het niet uit welk vervoermiddel u gebruikt. Geeft uw werkgever een hogere reiskostenvergoeding? Dan geldt het deel boven de € 0,19 per kilometer als loon. Uw werkgever moet hierover loonheffingen inhouden.

Belastingvrije vergoeding openbaar vervoer

Maakt u gebruik van het openbaar vervoer om naar uw werk te gaan? Dan kan uw werkgever kiezen tussen het belastingvrij vergoeden van:

  • de werkelijk gemaakte reiskosten;
  • het aantal gemaakte kilometers tot maximaal € 0,19 per kilometer.

Kilometervergoeding carpoolen

Ook als u carpoolt, kunt u een vergoeding van uw werkgever krijgen. Als uw werkgever het carpoolen organiseert, mag hij € 0,19 per kilometer aan de chauffeur vergoeden. Dit is inclusief de kilometers die de chauffeur omrijdt. Organiseert u het carpoolen zelf met uw collega’s? Dan kan iedere collega/werknemer een vergoeding krijgen van € 0,19 per kilometer. De kilometers die u daarvoor moet omrijden, kunt u dan niet vrij van belastingheffing vergoed krijgen.

Meer over vervoer, reiskosten en kilometervergoeding leest u op de website van de Belastingdienst. U kunt ook bellen met de BelastingTelefoon.