Wat is de maximale reiskostenvergoeding die ik van mijn werkgever kan ontvangen?

Bij reizen met eigen vervoer, carpoolen of openbaar vervoer kan uw werkgever maximaal € 0,23 kilometervergoeding geven. Bij reizen met openbaar vervoer kan uw werkgever ook de werkelijk gemaakte reiskosten vergoeden. 

Belastingvrije vergoeding eigen vervoer

Reist u met eigen vervoer naar uw werk? Dan kan uw werkgever u sinds 1 januari 2024 maximaal € 0,23 per kilometer vergoeden, zonder dat u hierover belasting betaalt. Voor deze maximale kilometervergoeding maakt het niet uit welk vervoermiddel u gebruikt.

Als uw werkgever een hogere reiskostenvergoeding vergoedt, geldt het deel boven de € 0,23 per kilometer als loon. Uw werkgever moet hierover loonheffingen inhouden.

Belastingvrije vergoeding openbaar vervoer

Maakt u gebruik van het openbaar vervoer om naar uw werk te gaan? Dan kan uw werkgever kiezen tussen het belastingvrij vergoeden van:

  • de werkelijk gemaakte reiskosten;
  • het aantal gemaakte kilometers tot maximaal € 0,23 per kilometer.

Kilometervergoeding carpoolen

Als uw werkgever het carpoolen organiseert, mag hij sinds 2024 € 0,23 per kilometer aan de chauffeur vergoeden. Dit is inclusief de kilometers die de chauffeur omrijdt.

Organiseert u het carpoolen zelf met uw collega’s? Dan kan iedere collega of werknemer een vergoeding krijgen van € 0,23 per kilometer. De kilometers die u daarvoor moet omrijden, kunt u dan niet vrij van belastingheffing vergoed krijgen.