Wat is de voorlopige aanslag van de Belastingdienst?

De Belastingdienst stuurt aan het begin van het jaar een bericht waarin staat hoeveel belasting u mogelijk moet betalen of terugkrijgt. Dit is de voorlopige aanslag. De voorlopige aanslag is een schatting, gebaseerd op belastingaanslag die u heeft ontvangen over het afgelopen jaar. Later volgt altijd een definitieve berekening.

Niet eens met voorlopige aanslag

Bent u het niet eens met de voorlopige aanslag? Dan kunt u uw wijzigingen in de voorlopige aanslag doorgeven aan de Belastingdienst. Als de Belastingdienst het niet eens is met uw wijzigingen, krijgt u een afwijkingsbeschikking. U kunt bezwaar maken tegen deze afwijkingsbeschikking.

Voorlopige teruggaaf

U kunt ook zelf een voorlopige aanslag aanvragen als u verwacht dat u van de Belastingdienst geld terug krijgt of geld moet betalen (voorlopige teruggaaf). U kunt dan in het jaar zelf al geld ontvangen of beginnen met betalen. Zo hoeft u niet te wachten tot het volgende jaar, waarin uw belasting definitief wordt vastgesteld.

Aanvragen voorlopige aanslag

Een voorlopige aanslag kunt u digitaal aanvragen. Doet u de aanvraag liever op papier? Dan kunt u het formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag' bestellen bij de BelastingTelefoon. Heeft u eenmaal een aanvraag ingediend, dan ontvangt u deze de komende jaren automatisch.