Krijg ik een voorlopige aanslag van de Belastingdienst?

Een voorlopige aanslag vraagt u zelf aan bij de Belastingdienst. Als u hem heeft aangevraagd, krijgt u hem aan het begin van ieder jaar opnieuw. 

In de voorlopige aanslag staat hoeveel belasting u mogelijk moet betalen of terugkrijgt. De voorlopige aanslag is een schatting, gebaseerd op de belastingaanslag die u heeft ontvangen over het afgelopen jaar. Later volgt altijd een definitieve berekening.

Niet eens met voorlopige aanslag

Bent u het niet eens met de voorlopige aanslag? Dan kunt u uw wijzigingen in de voorlopige aanslag doorgeven aan de Belastingdienst. Als de Belastingdienst het niet eens is met uw wijzigingen, krijgt u een afwijkingsbeschikking. U kunt bezwaar maken tegen deze afwijkingsbeschikking.

Zelf voorlopige aanslag aanvragen

Verwacht u geld terug te krijgen of nog geld te moeten  betalen? Dan kunt u ook zelf een voorlopige aanslag aanvragen. U kunt dan in het jaar zelf al geld ontvangen of beginnen met betalen. Zo hoeft u niet te wachten tot het volgende jaar, waarin uw belasting definitief wordt vastgesteld.

Een voorlopige aanslag kunt u digitaal aanvragen. Doet u de aanvraag liever op papier? Dan kunt u het formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag' bestellen bij de BelastingTelefoon. Heeft u eenmaal een aanvraag ingediend, dan ontvangt u deze de komende jaren automatisch.

Voorlopige aanslag stopzetten

U kunt uw voorlopige aanslag niet simpelweg stopzetten. Wel kunt u de gegevens wijzigen waarop de Belastingdienst uw voorlopige aanslag baseert