Wat zijn de taken en bevoegdheden van de Belastingdienst?

De Belastingdienst int namens de Rijksoverheid de belasting die belastingplichtigen moeten betalen, zoals inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en motorrijtuigenbelasting. Om de belasting te kunnen innen, heeft de Belastingdienst speciale bevoegdheden. Zo kan de Belastingdienst bijvoorbeeld een loonvordering doen.

Taken Belastingdienst

De Belastingdienst heeft de volgende taken:

 • heffen en innen van rijksbelastingen en premies volksverzekeringen;
 • opsporen van belastingfraude (door de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst);
 • uitbetalen van inkomensafhankelijke toeslagen voor kinderopvang, huur en zorg;
 • toezicht houden op de invoer, uitvoer en doorvoer van goederen;
 • toezicht houden op het naleven van de fiscale wetten en regels.

Bevoegdheden Belastingdienst

De Belastingdienst heeft speciale bevoegdheden om de belasting te kunnen innen. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Een dwangbevel uitvaardigen

  Met een dwangbevel kan de Belastingdienst geld incasseren bij de betrokken (rechts)persoon zonder een gerechtelijk vonnis.
 • Een loonvordering doen

  Iemand die een belastingschuld heeft, heeft wel vaak een salaris of een uitkering als inkomen. De Belastingdienst kan de werkgever of uitkeringsinstantie verplichten om een deel hiervan af te dragen aan de Belastingdienst. Er ligt dan beslag op loon of uitkering. Hiermee wordt dan de belastingschuld voldaan.
 • Bodemrecht

  De Belastingdienst heeft ook bodemrecht. Dit is het recht om voor de belastingschuld van A beslag te leggen op roerende zaken van B. Die roerende zaken (bijvoorbeeld machines) bevinden zich dan op de ‘bodem’ van A. De bodem is bijvoorbeeld een bedrijfspand of woning van A.
 • Voorrang op andere schuldeisers bij beslag leggen

  Het kan voorkomen dat meerdere schuldeisers beslag leggen op de goederen van een schuldenaar. De Belastingdienst krijgt hierbij voorrang op andere schuldeisers.
  De Belastingdienst hoeft alleen de pandhouder en hypotheekhouder voor te laten gaan. Dat betekent het volgende. Komt het tot een executieverkoop, dan wordt van de opbrengst eerst de hypotheekschuld afbetaald en daarna de belastingschuld.  Behalve als de Belastingdienst ook het bodemrecht heeft toegepast. In dat geval gaat de Belastingdienst voor op de pandhouder.

Deze bevoegdheden staan in de Invorderingswet 1990