Periodieke beleidsevaluatie Intellectuele Eigendomsbeleid

Onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid op het gebied van intellectueel eigendom in de periode 2012-2016.