Wanneer kom ik als kunstenaar in aanmerking voor volgrecht?

Met het volgrecht heeft u als maker van een werk van grafische of beeldende kunst recht op een deel van de verkoopprijs als uw kunstwerk wordt doorverkocht door een professionele verkoper. Elke keer als een professionele verkoper uw werk verkoopt voor meer dan €3.000, krijgt u als kunstenaar een deel. Hoe hoog dit deel is hangt af van de prijs waarvoor het kunstwerk is doorverkocht. De vergoeding is nooit hoger dan € 12.500.

Volgrecht alleen bij professionele verkopers

U komt alleen voor volgrecht in aanmerking als de verkoper van uw werk een professionele kunsthandelaar is. Bijvoorbeeld een veilinghuis of een galeriehouder. De professionele kunsthandelaar moet de volgrechtvergoeding betalen. Hij kan deze vergoeding doorberekenen in de koop- of verkoopprijs.

Voorwaarden volgrechtvergoeding

Het volgrecht geldt niet bij iedere verkoop van kunstwerken. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Het moet gaan om de verkoop van originelen van werken van grafische of beeldende kunst. Bijvoorbeeld schilderijen of beeldhouwwerken.
  • Een professionele kunsthandelaar moet koper, verkoper of tussenpersoon zijn.
  • De verkoopprijs moet minimaal € 3.000 zijn.

Duur volgrecht

U kunt uw volgrecht bij leven niet overdragen aan een ander. Als u overlijdt, kan het volgrecht overgaan op uw nabestaanden of andere erfgenamen. Dit moet u dan bij legaat hebben bepaald. Het volgrecht eindigt 70 jaar na uw overlijden.

Geen volgrecht

Volgrecht geldt alleen bij verkoop en dus niet als een kunstwerk wordt verhuurd, uitgeleend, geruild of geschonken. Op verkopen tussen particulieren onderling rust ook geen volgrecht.