Monitoringproject onderschrijving OESO-richtlijnen en UNGPs

Publicatie over de naleving van de OESO-richtlijnen en de UNGPs (UN Guiding Principles on Business and Human Rights). Dit zijn richtlijnen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen opgesteld door de Verenigde NatiesĀ en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.