IMVO-Maatregelen in Bedrijfsperspectief

Rapport waarin wordt gekeken welke overheidsinstrumenten volgens het bedrijfsleven het meest effectief zijn om bedrijven
te stimuleren tot Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) op basis van OESO- en VN-richtlijnen.