Report on consultations with stakeholders in (high risk) production countries on the future of the Dutch Responsible Business Conduct policy

Verslag van overleg met stakeholders in (risicovolle) productielanden over de toekomst van het IMVO-beleid (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Report on consultations with stakeholders in (high risk) production countries on the future of the Dutch Responsible Business Conduct policy (PDF | 4 pagina's | 98 kB)