Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief over onderzoek naar fraudekwestie van Nederlandse publieke middelen in Angola

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op brief over onderzoek naar fraudekwestie van Nederlandse publieke middelen in Angola (PDF | 3 pagina's | 1,2 MB)