Kamerbrief reactie op verzoek rechtsbescherming als basisvoorwaarde voor toekomstige handelsverdragen

Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) reageert op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking in de Eerste Kamer hoe de regering om zal gaan met rechtsbescherming als basisvoorwaarde voor het al dan niet instemmen met toekomstige handelsverdragen.