Investeren in het buitenland

Investeert u in een buitenlands bedrijf? Een investeringsbeschermingsovereenkomst (IBO) geeft  bescherming. De Rijksoverheid onderhandelt met andere landen over IBO’s.

Investeringen aanmoedigen

Omdat een IBO uw investeringen in het buitenland beschermt, loopt u minder risico's. De overeenkomst is een middel om investeringen aan te moedigen. Dit geldt voor Nederlandse bedrijven, die de buitenlandse markt op willen. Maar ook voor buitenlandse partijen die in Nederland willen investeren.

Onderdelen IBO

 Een IBO beschermt investeerders tegen discriminatie. Op basis van de overeenkomst heeft u recht op:

  • 'nationale behandeling': u mag niet slechter worden behandeld dan een investeerder uit het land zelf;
  • 'meest begunstiging' (most favoured nation): elk land mag voorwaarden stellen aan (buitenlandse) investeerders, zolang zij maar niet worden gediscrimineerd;
  • vrij kapitaal transfer in verband met uw investering. In vrij inwisselbare valuta, van en naar het land van uw keuze. U  mag kapitaal zonder extra beperkingen  verplaatsen van en naar een land van uw keuze.  

Modeltekst voor onderhandelingen

Voor de onderhandeling over een IBO gebruikt Nederland een IBO-modelovereenkomst. Deze werkwijze zorgt ervoor dat er geen grote verschillen ontstaan tussen overeenkomsten met verschillende landen. De ministerraad en het parlement moeten de IBO goedkeuren.

IBO-landen

Nederland heeft met meer dan 95 landen een IBO, of een vergelijkbaar ander verdrag, afgesloten. Het gaat om landen in Azië, Latijns-Amerika, Afrika en Oost-Europa. Een overzicht van deze landen staat in de IBO landenlijst. Definitief vastgestelde overeenkomsten worden gepubliceerd in het Tractatenblad. Ook zijn ze digitaal beschikbaar op de website www.overheid.nl. En in de Verdragenbank.