Investeren in het buitenland

Als u investeert in een buitenlands bedrijf, wilt u dat deze investeringen worden beschermd. Een investeringsbeschermingsovereenkomst (IBO) geeft die bescherming. Bovendien versterkt een IBO de economische banden tussen 2 landen.

Onderdelen IBO

Het belangrijkste uitgangspunt in een IBO is dat investeerders niet gediscrimineerd mogen worden. Op basis van de overeenkomst heeft u recht op:

  • 'nationale behandeling'
    U mag niet slechter worden behandeld dan een investeerder uit het land zelf.
  • 'meest begunstiging' (most favoured nation)
    Elk land mag voorwaarden stellen aan (buitenlandse) investeerders, zolang zij maar niet worden gediscrimineerd. U heeft, als u investeert, dus de garantie dat u niet wordt gediscrimineerd.
  • vrij kapitaal transfer in verband met uw investering, in vrij inwisselbare valuta, van en naar het land van uw keuze. U heeft recht om kapitaal zonder extra beperkingen te transfereren van en naar een land van uw keuze.  

Investeringen aanmoedigen
Omdat een IBO uw investeringen in het buitenland beschermt, loopt u minder risico's. De overeenkomst is een middel om investeringen aan te moedigen. Dit geldt voor Nederlandse bedrijven, die de buitenlandse markt op willen. Maar ook voor buitenlandse partijen die in Nederland willen investeren.

Modeltekst voor onderhandelingen

De Rijksoverheid voert de onderhandelingen over een IBO. Daarvoor gebruikt Nederland een IBO modelovereenkomst als basis. Deze werkwijze zorgt ervoor dat er geen grote verschillen ontstaan tussen overeenkomsten met verschillende landen. De ministerraad en het parlement moeten de IBO goedkeuren.

IBO-landen
Nederland heeft met meer dan 95 landen een IBO, of een vergelijkbaar ander verdrag, afgesloten. Het gaat om landen in Azië, Latijns-Amerika, Afrika en Oost-Europa. Een overzicht van deze landen staat in de IBO landenlijst. Per IBO zijn de ingangsdatum en de tekst van de overeenkomst opgenomen. Definitief vastgestelde overeenkomsten worden gepubliceerd in het Traktatenblad. Ook zijn ze digitaal beschikbaar op de website www.overheid.nl. En in de Verdragenbank.