Nieuwe onderzeeboten forse impuls voor Nederlandse maritieme industrie

De bouw van 4 nieuwe onderzeeboten voor de Koninklijke Marine is een forse impuls voor de Nederlandse maritieme defensie-industrie. Meerdere Nederlandse bedrijven en kennisinstituten zijn direct bij de productie betrokken via de verplichte industriële samenwerkingsovereenkomst voor de levering van deze onderzeeboten door Naval Group over een looptijd van 20 jaar. Overdracht van kennis naar én onderhoud in Nederland komen daar later nog bij. Er waren in totaal 3 buitenlandse kandidaatwerven (Naval Group uit Frankrijk, Saab Kockums uit Zweden en tkMS uit Duitsland) voor de bouw waarover de ministerraad vandaag een voorlopig gunningsbesluit heeft genomen.

Via de industriële samenwerkingsovereenkomst zijn in ieder geval 10 verschillende Nederlandse bedrijven en 2 kennisinstituten direct met producten, diensten, kennis of technologie betrokken bij de gekozen nieuwe onderzeeboten. Het betreft orders met een waarde die door de productie en later ook het onderhoud kunnen oplopen tot miljarden euro’s voor de Nederlandse maritieme maakindustrie. De Nederlandse bedrijven gaan onder meer zorgen voor modulebouw, systeemintegratie, staalconstructies, automatiseringssystemen, energievoorziening, ballastsystemen, hydraulische systemen, sonar, akoestische bekleding, composietonderdelen en klimaattechniek.

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat): “Onze werven kunnen zelf uitstekende oppervlakteschepen bouwen, maar helaas beschikken we al meer dan 25 jaar niet meer over Nederlandse marinewerven die zelf onderzeeboten kunnen ontwerpen en bouwen. Daarom is het belangrijk om, in lijn met de sectoragenda maritieme maakindustrie, vast te leggen dat de buitenlandse kandidaatwerven verplicht zijn delen van de order bij de Nederlandse industrie te beleggen.”

De minister vervolgt: “De verplichte industriële overeenkomst leidt namelijk tot de overdracht van kennis en technologie náár Nederland. Zo bouwen we zelf hier weer capaciteiten op in het technologische onderzeebootdomein. Alle werven moesten een hoogwaardige en innovatieve bijdrage leveren aan de versterking van de Nederlandse defensie-industrie. Dat is nu goed gelukt met de gemaakte keuze. Daardoor gaat een brede groep van Nederlandse grote bedrijven, mkb’ers, innovatieve startups en kennisinstituten meedoen voor een significant bedrag.”

Nederlandse industrie óók actief bij onderhoud onderzeeboten

Via het leveringscontract dat Defensie met Naval Group sluit, zijn straks nog meer Nederlandse bedrijven betrokken, met name bij de instandhouding van kritieke systemen. Dit is bovenop de al direct betrokken 10 bedrijven en 2 kennisinstituten. Ook hier geldt dat zij weer hun eigen toeleveranciers en samenwerkingspartners hebben, waardoor een brede betrokkenheid van het maritieme ecosysteem ontstaat. De 4 nieuwe onderzeeboten zullen de komende 10 jaar gebouwd gaan worden. Voor de instandhouding wordt de bestaande industriële overeenkomst verder opgehoogd.

Ook betrekt Naval Group als onderdeel van de industriële samenwerkingsovereenkomst in ieder geval nog eens 12 Nederlandse bedrijven bij toekomstige oppervlakteschepen die nog worden gebouwd door deze werf. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om radarsystemen, platformdelen en dieselgeneratorinstallaties.