Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij verslag Raad Buitenlandse Zaken 14 november 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij verslag Raad Buitenlandse Zaken 14 november 2022 (PDF | 1 pagina | 370 kB)