Beslisnota bij Kamerbrief exportbeperkende maatregelen tegen Iran en samenwerking binnen EU

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij  Kamerbrief exportbeperkende maatregelen tegen Iran en samenwerking binnen EU (PDF | 2 pagina’s |664 kB)