Beslisnota bij Kamerbrief over export naar Iran en de verhouding tot de export van andere EU-landen naar Iran

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over export naar Iran en de verhouding tot de export van andere EU-landen naar Iran